Ph.d. projekter

DCCC Stråleterapi støtter ph.d. projekter med delfinansiering og/eller infrastruktur. I december 2018 uddelte DCCC Stråleterapi delfinansierede stipendier til 18 ph.d. projekter og i 2021 uddeltes delfinansiering til yderligere 5 ph.d. projekter. Derudover tilknytter vi alle interesserede ph.d. studerende, med forskningsprojekter inden for stråleterapi, til vores netværk.

Liste over ph.d. projekter tilknyttet DCCC Stråleterapi

 1. Dosis-eskaleret strålebehandling til hoved-halskræftpatienter med hypoxiske tumorer. Ph.d. stud. Mette Saksø. Aarhus Universitet/Aarhus Unversitetshospital. Projektperiode 2016-2021. Ph.d. afhandling forsvaret: 11. juni 2021.
 2. Senskader i urinvejene efter stråleterapi til livmoderhalskræft: anatomi, dosis og dosis-effekt. Ph.d. stud. Sofia Spampinato. Aarhus Universitet/Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2017-2020.
 3. Forbedret behandling af bivirkninger ved behandling af hovedhalskræft ved hjælp af systematiseret brug af PRO under behandlingen. Ph.d. stud. Cecilie Holländer-Mieritz. Københavns Universitet/Rigshospitalet. Projektperiode 2018-2021.
 4. Senskader i mave og tarm efter kemo-stråleterapi og billedvejledt adaptiv brachyterapi til lokalt avanceret livmoderhalskræft (EMBRACE studiet). Ph.d. stud. Nina Boje Kibsgaard Jensen. Aarhus Universitet/Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2015-2020.
 5. Betydning af tilpasning af stråleterapi på baggrund af MR scanninger. Ph.d. stud. Rasmus Lübeck Christiansen. Syddansk Universitet/Odense Universitetshospital. Projektperiode 2017-2021.
 6. Individualiseret risiko-vurdering, protonterapi og åndedrætsstyring - Eksemper fra brystkræft og levermetastaser. Ph.d. stud. Line Bjerregaard Stick. Københavns Universitet/Rigshospitalet. Projektperiode 2017-2020.
 7. Multivariable modeller for dosis-respons ved præcisions-strålebehandling til avanceret lungekræft. Ph.d. stud. Christina Maria Lutz. Aarhus Universitet/Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2017-2020. 
 8. Persisterende senbivirkninger hos cervixcancer patienter efter extern strålebehandling med konkomittant kemoterapi efterfulgt af brachyterapi. Ph.d. stud. Anders Schwartz Vittrup. Aarhus Universitet/Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2018-2021.
 9. Risiko for stråleinduceret hjertesygdom hos patienter behandlet for brystkræft. Ph.d. stud. Marie Louise Milo. Aarhus Universitet/Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2018-2021.
 10. Avancerede teknikker til at minimere bivirkninger hos unge radioterapi patienter behandlet i brystkasseområdet. Ph.d. stud. Laura Ann Rechner. Københavns Universitet/Rigshospitalet. Projektperiode 2015-2019.
 11. Forbedret patientsikkerhed ved hjælp af online behandlingsovervågning i brachyterapi. Ph.d. stud. Erik Buch Jørgensen. Aarhus Universitet/Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2018-2021.
 12. Sammenligning af stråleplaner, til patientselektion og etablering af ’best practices’. Ph.d. stud. Laura Kaplan. Aarhus Universitet/Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2018-2021.
 13. Senfølger efter behandling af hjernetumorer. Ph.d. stud. Lene Haldbo-Classen. Aarhus Universitet/Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2017-2020.
 14. Tidlige dødsfald og infektioner efter radikal stråleterapi. Ph.d. stud. Kristian Hastoft Jensen. Københavns Universitet/Rigshospitalet. Projektperiode 2019-2022.
 15. Højdosis strålebehandling og immunterapi til fremskreden prostatakræft. Ph.d. stud. Nicklas Juel Spindler. Københavns Universitet/Herlev og Gentofte Hospital. Projektperiode
 16. Præklinisk RBE for normalvævsskader in vivo. Ph.d. stud. Cathrine Overgaard. Aarhus Universitet/Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2019-2022.
 17. Karakterisering af patientspecifik PTV margin baseret på multiple MR-scanninger før og under behandling for at opnå adaptiv strålebehandlingsstrategi til endetarmskræft patienter. Ph.d. stud. Dennis Tideman Arp. Aalborg Universitet/Aalborg Universitetshospital. Projektperiode 2019-2022.
 18. Forbedring af kemo-strålebehandlingen af planocellulære karcinomer ved anal cancer, gennem belysning af udvalgte molekylær biologiske mekanismer. Ph.d. stud. Anna Cecilie Lefevre. Aarhus Universitet/Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2019-2022.
 19. Fælles beslutningstagen - DBCG RT SDM. Ph.d. stud. Stine Rauff Søndergaard. Sygehus Lillebælt, Vejle og Syddansk Universitet. Projektperiode 2019-2022.
 20. Vejrtrækningsstyret stråle- og partikelterapi guidet ved hjælp af tumor bevægelsesmonitorering med standard kV billedoptagelsessystem. Ph.d. stud. Casper Gammelmark Muurholm. Aarhus Universtitet/Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2018-2021.
 21. Ph.d. stud. Kasper Munch Lauridsen. Aarhus Universitet. Projektperiode
 22. Bevægelse og deformation af organer i protonterapi ved hjælp af deformerbare 3D dosimetre. Ph.d. stud. Simon Vindbæk Jensen. Aarhus Universitet/DCPT. Projektperiode 2019-2022.
 23. Individualiseret behandlingsplan til lokal avancerede ikke-småcellet lungekræft patienter. Ph.d. stud. Marie Tvilum Chadwick Hede. Aarhus Universitet/Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2019-2022.
 24. Stereotaktisk strålebehandling til patienter med oligometastatisk sygdom. Ph.d. stud. Mette Felter. Københavns Universitet/Herlev Hospital. Projektperiode 2019-2022.
 25. Deep learning til forbedret tumorindtegning i stråleterapi for hoved-hals kræft. Ph.d. stud. Jintao Ren. Aarhus Universitet/Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2019-2022.
 26. Reel tids dosisrekonstruktion til anatomi der bevæger sig under strålebehandling ved brug af MR-linac. Ph.d. stud. Andreas Hagner. Aarhus Universitet/Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2020-2023.
 27. Individualiseret robusthed i behandlingsplaner til protonterapi af hoved-hals kræftpatienter. Ph.d. stud. Raul Argota-Perez. Aarhus Universitet/Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2018-2021.
 28. Strålebehandling af kræft i næse og bihuler. Ph.d. stud. Maja B. Sharma. Aarhus Universitet/Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2017-2020. Ph.d. afhandling forsvaret: 10. december 2021.
 29. Tilbagefald efter strålebehandling for analcaner – studier af en national kohorte og kortlægning samt biologiske mekanismer bag. Ph.d. stud. Karen Lycke Wind. Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2020-2023.
 30. En national undersøgelse af sikkerheden af dosislevering i dagligt adapterede behandlingsworkflows på MR-Linacs. Ph.d. stud. Signe Winther Hasler. Syddansk Universitet/Odense Universitetshospital. Projektperiode 2020-2023.
 31. Deep learning for billedsegmentering og registerbaseret analyse af dosis-effekt for normalvævs-skade i stråleterapi. Ph.d. stud. Abraham George Smith. Københavns Universitet/Rigshospitalet. Projektperiode 2020-2023.
 32. Nyt planlægningskoncept for online-adapteret og online-monitoreret MR-linac-stråleterapi. Ph.d. stud. Isak Wahlstedt. Rigshospitalet. Projektperiode 2020-2023.
 33. Biologisk identifikation af tilbagefald efter kurativ strålebehandling for hoved-hals kræft. Et DAHANCA 19 studie. Ph.d. stud. Morten Horsholt Kristensen. Aarhus Universitet/Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2020-2023.
 34. Big data i strålebehandling af hoved og hals kræftpatienter. Ph.d. stud. Christian Rønn Hansen. Syddansk Universitet/Odense Universitetshospital. 
 35. Risikoen for hjertesygdom som følge af strålebehandling hos patienter med lunge- og spiserørskræft. Ph.d. stud. Agon Olloni. Syddansk Universitet/Odense Universitetshospital. Projektperiode 2020-2023.
 36. Metastatisk præsentation af planocellulær pharynx- og larynxcancer. Ph.d. stud. Julie Kjems. Københavns Universitet/Rigshospitalet. Projektperiode 2019-2023.
 37. Dosimetry til online monitoreret MR-linac stråleterapi. Ph.d. stud. Mads Fjelbro Klavsen. DTU. Projektperiode 2019-2022.
 38. Udvikling af kvantitative Magnetic Resonance Imaging (qMRI) metoder til radioterapi-respons studier. Ph.d. stud. Sofie Rahbek. DTU. Projektperiode 2018-2021.
 39. Forbedring af in vivo dosimetri teknikker for brachyterapi. Ph.d. stud. Peter Georgi. Aarhus Universitet/Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2021-2023.
 40. DBCG RT Nation: Kortlægning af klinisk fordel og risikofaktorer ved strålebehandling af brystkræft ved hjælp af 'big data' analyse. PhD student Lasse Refsgaard. Aarhus Universitet/Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2019-2022.
 41. (Engelsk) Enabling safe delivery of proton FLASH therapy using an ultra-fast in vivo dosimetry system. Ph.d. stud. Eleni Kanouta. Aarhus Universitet/Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2020-2023.
 42. Individualiserede behandlingsmarginer med forbedret bestemmelse af protoners rækkevidde. Ph.d. stud. Ivanka Sojat Tarp. Aarhus Universitet/Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2021-2023.
 43. Udvikling af kompleks intervention der reducerer barrierer til forsøgsdeltagelse samt centraliseret strålebehandling for patienter med hoved-halskræft. Ph.d. stud. Anne Wilhøft Kristensen. Aarhus Universitet/Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2020-2025.
 44. Sammenhængen mellem tumor immunrespons og risiko for tilbagefald hos brystkræftpatienter behandlet med stråleterapi. Ph.d. stud. Demet Özcan. Aarhus Universitet/Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2021-2024.
 45. DBCG RT Nation Automation: Analyse af nationale indtegningsforskelle og automatisering af behandlingsplanlægning af stråleterapi for brystkræft patienter. Ph.d. stud. Emma Riis Skarsø. Aarhus Universitet/Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2021-2024.
 46. DW-MRI som et værktøj til beslutningstagning i et online, MRI-vejledt stråleterapi-workflow. Ph.d. stud. Anne Bisgaard. Syddansk Universitet/Odense Universitetshospital. Projektperiode 2020-2023.
 47. Robust optimering for anatomiske variationer i protonterapi. Ph.d. stud. Nadine Vatterodt. Aarhus Universitet/Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2021-2024.

Relaterede sider