Ph.d.-projekter

DCCC Stråleterapi støtter ph.d.-projekter med delfinansiering og/eller infrastruktur. I december 2018 uddelte DCCC Stråleterapi delfinansierede stipendier til 18 ph.d.-projekter, og i 2021 uddeltes delfinansiering til yderligere 5 ph.d.-projekter. Derudover tilknytter vi alle interesserede ph.d.-studerende med forskningsprojekter inden for stråleterapi til vores netværk. Listen nedenfor viser tilknyttede ph.d.-projekter påbegyndt i DCCC Stråleterapi's bevillingsperiode (frem til slut 2022).

Liste over ph.d.-projekter tilknyttet DCCC Stråleterapi

 1. Dosis-eskaleret strålebehandling til hoved-halskræftpatienter med hypoxiske tumorer. Mette Saksø. Aarhus Universitet/Aarhus Unversitetshospital. Projektperiode 2016-2021. Ph.d.-afhandling forsvaret: 11. juni 2021.
 2. Senskader i urinvejene efter stråleterapi til livmoderhalskræft: anatomi, dosis og dosis-effekt. Sofia Spampinato. Aarhus Universitet/Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2017-2020. Ph.d.-afhandling forsvaret: 4. september 2020.
 3. Big data i strålebehandling af hoved og hals kræftpatienter. Christian Rønn Hansen. Odense Universitetshospital/Syddansk Universitet. Projektperiode 2016-2022. Ph.d.-afhandling forsvaret 15. september 2022. 
 4. Forbedret behandling af bivirkninger ved behandling af hoved-halskræft ved hjælp af systematiseret brug af PRO under behandlingen. Ph.d. stud. Cecilie Holländer-Mieritz. Københavns Universitet/Rigshospitalet. Ph.d.-forsvar 30. marts 2023.
 5. Senskader i mave og tarm efter kemo-stråleterapi og billedvejledt adaptiv brachyterapi til lokalt avanceret livmoderhalskræft (EMBRACE studiet). Nina Boje Kibsgaard Jensen. Aarhus Universitet/Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2015-2020. Ph.d.-afhandling forsvaret 12. juni 2020.
 6. Betydning af tilpasning af stråleterapi på baggrund af MR-scanninger. Rasmus Lübeck Christiansen. Syddansk Universitet/Odense Universitetshospital. Projektperiode 2017-2021. Ph.d.-afhandling forsvaret 11. februar 2022.
 7. Individualiseret risiko-vurdering, protonterapi og åndedrætsstyring - Eksemper fra brystkræft og levermetastaserLine Bjerregaard Stick. Københavns Universitet/Rigshospitalet. Projektperiode 2017-2020.
 8. Multivariable modeller for dosis-respons ved præcisions-strålebehandling til avanceret lungekræft. Christina Maria Lutz. Aarhus Universitet/Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2017-2020. Ph.d.-afhandling forsvaret 29. oktober 2020.
 9. Persisterende senbivirkninger hos cervixcancer patienter efter ekstern strålebehandling med konkomittant kemoterapi efterfulgt af brachyterapi. Anders Schwartz Vittrup. Aarhus Universitet/Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2018-2021. Ph.d.-afhandling forsvaret 10. september 2021.
 10. Risiko for stråleinduceret hjertesygdom hos patienter behandlet for brystkræft. Marie Louise Milo. Aarhus Universitet/Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2018-2021. Ph.d.-afhandling forsvaret 29. oktober 2021.
 11. Avancerede teknikker til at minimere bivirkninger hos unge radioterapi patienter behandlet i brystkasseområdet. Laura Ann Rechner. Københavns Universitet/Rigshospitalet. Projektperiode 2015-2019.
 12. Forbedret patientsikkerhed ved hjælp af online behandlingsovervågning i brachyterapi. Erik Buch Jørgensen. Aarhus Universitet/Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2018-2021. Ph.d.-afhandling forsvaret 12. november 2021.
 13. Sammenligning af stråleplaner til patientselektion og etablering af ’best practices’. Laura Kaplan. Aarhus Universitet/Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2018-2021. Ph.d.-afhandling forsvaret 28. november 2021.
 14. Senfølger efter behandling af hjernetumorer. Lene Haldbo-Classen. Aarhus Universitet/Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2017-2020. Ph.d.-afhandling forsvaret 22. januar 2021.
 15. Tidlige dødsfald og infektioner efter radikal stråleterapi. Kristian Hastoft Jensen. Københavns Universitet/Rigshospitalet. Projektperiode 2019-2022.
 16. Højdosis strålebehandling og immunterapi til fremskreden prostatakræft. Nicklas Juel Spindler. Københavns Universitet/Herlev og Gentofte Hospital. Projektperiode 2020-2023.
 17. Præklinisk RBE for normalvævsskader in vivo. Cathrine Overgaard. Aarhus Universitet/Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2019-2023.
 18. Karakterisering af patientspecifik PTV margin baseret på multiple MR-scanninger før og under behandling for at opnå adaptiv strålebehandlingsstrategi til endetarmskræftpatienter. Dennis Tideman Arp. Aalborg Universitet/Aalborg Universitetshospital. Projektperiode 2019-2022.
 19. Forbedring af kemo-strålebehandlingen af planocellulære karcinomer ved anal cancer, gennem belysning af udvalgte molekylær biologiske mekanismer. Anna Cecilie Lefevre. Aarhus Universitet/Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2019-2022.
 20. Fælles beslutningstagning - DBCG RT SDM. Stine Rauff Søndergaard. Sygehus Lillebælt, Vejle og Syddansk Universitet. Projektperiode 2019-2022.
 21. Vejrtrækningsstyret stråle- og partikelterapi guidet ved hjælp af tumor bevægelsesmonitorering med standard kV billedoptagelsessystem. Casper Gammelmark Muurholm. Aarhus Universtitet/Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2018-2021.
 22. Bevægelse og deformation af organer i protonterapi ved hjælp af deformerbare 3D dosimetre. Simon Heebøl Vindbæk. Aarhus Universitet/DCPT. Projektperiode 2019-2022. Ph.d.-afhandling forsvaret 15. december 2022.
 23. Individualiseret behandlingsplan til lokal avancerede ikke-småcellet lungekræft patienter. Marie Tvilum Chadwick Hede. Aarhus Universitet/Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2019-2022. Ph.d.-afhandling forsvaret 3. november 2023. 
 24. Stereotaktisk strålebehandling til patienter med oligometastatisk sygdom. Mette Felter. Københavns Universitet/Herlev Hospital. Projektperiode 2019-2022. Ph.d.-afhandling forsvaret 15. september 2023.
 25. Deep learning til forbedret tumorindtegning i stråleterapi for hoved-hals kræftJintao Ren. Aarhus Universitet/Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2019-2022. Ph.d.-afhandling forsvaret 5. september 2023.
 26. Realtids dosisrekonstruktion til anatomi der bevæger sig under strålebehandling ved brug af MR-linac. Andreas Hagner. Aarhus Universitet/Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2020-2023.
 27. Individualiseret robusthed i behandlingsplaner til protonterapi af hoved-hals kræftpatienter. Raul Argota-Perez. Aarhus Universitet/Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2018-2021. Ph.d.-afhandling forsvaret 25. maj 2023.
 28. Strålebehandling af kræft i næse og bihuler. Maja B. Sharma. Aarhus Universitet/Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2017-2020. Ph.d.-afhandling forsvaret: 10. december 2021.
 29. Tilbagefald efter strålebehandling for analcancer – studier af en national kohorte og kortlægning samt biologiske mekanismer bag. Karen Lycke Wind. Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2020-2023.
 30. Investigating geometric distortions in MRI used for radiotherapy: A national study. Signe Winther Hasler. Syddansk Universitet/Odense Universitetshospital. Projektperiode 2020-2023. Ph.d.-afhandling forsvaret 8. marts 2024.
 31. Deep learning for billedsegmentering og registerbaseret analyse af dosis-effekt for normalvævs-skade i stråleterapi. Abraham George Smith. Københavns Universitet/Rigshospitalet. Projektperiode 2020-2023.
 32. Nyt planlægningskoncept for online-adapteret og online-monitoreret MR-linac-stråleterapiIsak Wahlstedt. Rigshospitalet. Projektperiode 2020-2023. Ph.d.-afhandling forsvaret 25. april 2023.
 33. Biologisk identifikation af tilbagefald efter kurativ strålebehandling for hoved-hals kræft. Et DAHANCA 19 studie. Morten Horsholt Kristensen. Aarhus Universitet/Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2020-2023.
 34. Risikoen for hjertesygdom som følge af strålebehandling hos patienter med lunge- og spiserørskræft. Agon Olloni. Syddansk Universitet/Odense Universitetshospital. Projektperiode 2020-2023.
 35. Metastatisk præsentation af planocellulær pharynx- og larynxcancer. Julie Kjems. Københavns Universitet/Rigshospitalet. Projektperiode 2019-2023.
 36. Dosimetry til online monitoreret MR-linac stråleterapi. Mads Fjelbro Klavsen. DTU. Projektperiode 2019-2022.
 37. Udvikling af kvantitative Magnetic Resonance Imaging (qMRI) metoder til radioterapi-respons studier. Sofie Rahbek. DTU. Projektperiode 2018-2021.
 38. Forbedring af in vivo dosimetri teknikker for brachyterapi. Peter Georgi. Aarhus Universitet/Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2021-2023. Ph.d.-afhandling forsvaret 10. november 2023.
 39. DBCG RT Nation: Kortlægning af klinisk fordel og risikofaktorer ved strålebehandling af brystkræft ved hjælp af 'big data' analyse. Lasse Refsgaard. Aarhus Universitet/Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2019-2022.
 40. Enabling safe delivery of proton FLASH therapy using an ultra-fast in vivo dosimetry system. Eleni Kanouta. Aarhus Universitet/Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2020-2023. Ph.d.-afhandling forsvaret 27. oktober 2023.
 41. Individualiserede behandlingsmarginer med forbedret bestemmelse af protoners rækkevidde. Ivanka Sojat Tarp. Aarhus Universitet/Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2021-2023.
 42. Udvikling af kompleks intervention der reducerer barrierer til forsøgsdeltagelse samt centraliseret strålebehandling for patienter med hoved-halskræft. Anne Wilhøft Kristensen. Aarhus Universitet/Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2020-2025.
 43. Sammenhængen mellem tumor immunrespons og risiko for tilbagefald hos brystkræftpatienter behandlet med stråleterapiDemet Özcan. Aarhus Universitet/Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2021-2024.
 44. DBCG RT Nation Automation: Analyse af nationale indtegningsforskelle og automatisering af behandlingsplanlægning af stråleterapi for brystkræft patienter. Emma Riis Skarsø. Aarhus Universitet/Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2021-2024.
 45. DW-MRI som et værktøj til beslutningstagning i et online, MRI-vejledt stråleterapi-workflow. Anne Bisgaard. Syddansk Universitet/Odense Universitetshospital. Projektperiode 2020-2023. Ph.d.-afhandling forsvaret 27. oktober 2023.
 46. Robust optimering for anatomiske variationer i protonterapiNadine Vatterodt. Aarhus Universitet/Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2021-2024.
 47. Udvidet brug af optimal stråleterapi planlægning og billedvejledt behandling hos børn og unge. Daniella Østergaard. Rigshospitalet/KU. Projektperiode 2022-2025.
 48. ESO-SPARE- Esophagus sparing radiotherapy for thoracic and cervical metastatic spinal cord compression. A randomized phase III study. Anna Mann Nielsen. Herlev og Gentofte Hospital. Projektperiode 2020-2024.
 49. Investigating the use of artificial intelligence for daily CBCT-guided online adaptive radiotherapy. Lina Andersson. Herlev og Gentofte Hospital/DTU Sundhedsteknologi. Projektperiode 2020-2024
 50. Adaptiv stråleterapi til blære- og analkræftpatienter. Katrine Smedegaard Storm. Herlev og Gentofte Hospital. Projektperiode 2021-2024
 51. Real-time motion-including dose reconstruction performed during radiotherapy treatment delivery. Simon Skouboe. Dansk Center for Partikelterapi, Aarhus Universitetshospital. Ph.d.-afhandling forsvaret 16. januar 2020.
 52. An interdisciplinary investigation of the use and benefit of auto-contouring. Mathis Ersted Rasmussen. Dansk Center for Partikelterapi, Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2021-2024.
 53. Overcoming organ motion challenges within a national randomized clinical trial on proton therapy for locally advanced prostate cancer. Sofie Tilbæk. Dansk Center for Partikelterapi, Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2021-2024.
 54. Reduction in healthy tissue irradiation in radiotherapy through risk-based differentiation of target dose-volumes. Kristoffer Moos. Dansk Center for Partikelterapi, Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2022-2025.
 55. Monitoring of individual patient doses for improved interpretation of clinical trials in radiation therapy of cancer. Karolina Alexandra Klucznik. Dansk Center for Partikelterapi, Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2022-2025.
 56. Towards clinical application of radiochromic 3D dosimetry for radiotherapy verification in combined magnetic resonance imaging and linear accelerator systems. Morten Bjørn Jensen. Dansk Center for Partikelterapi, Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2019-2023.
 57. Quantifying and reducing doses to brain structures associated with cognition following cranial irradiation of childhood cancer through the use of proton therapy. Laura Toussaint. Dansk Center for Partikelterapi, Aarhus Universitetshospital. Ph.d.-afhandling forsvaret: 2. juni 2020.
 58. Patient-centered use of stereotactic body radiation therapy for lung cancer. Thomas Leth Fink, Vejle Sygehus. Projektperiode 2020-2023.
 59. Improving evidence-based health care using artificial intelligence. Camilla Panduro Nielsen. Syddansk Universitet. Projektperiode 2022-2025.
 60. Heritable retinoblastoma in Denmark. Pernille Gregersen. Aarhus Universitet. Projektperiode 2019-2022.
 61. Techniques for improvement of on-board imaging. Mikkel Skaarup. Rigshospitalet.
 62. The Immune Effect of Radiotherapy on Infectious Complications in Cancer Patients. Cynthia Campos. Rigshospitalet.
 63. Expanding non-parametric survival methods in radiotherapy using variable extraction from medical image analysis. Nora Forbes. Rigshospitalet.
 64. Hodgkin lymphoma survivorship: Past, present and future. Sidsel Jacobsen Juul. Rigshospitalet.
 65. Automated Adaptive Radiotherapy to improve head and neck cancer treatment. Anne Marie Lindegaard. Rigshospitalet.
 66. Irradiation to internal mammary nodes in 4843 high-risk breast cancer patients in the era of modern adjuvant therapy: The nationwide prospective DBCG IMN2 study. Anders Winther Mølby Nielsen. Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2021-2024.
 67. Optimized radiotherapy for primary and recurrent rectal cancer. Christina Truelsen. Dansk Center for Partikelterapi og Eksperimentel Klinisk Onkologi, Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2022-2024.
 68. Improving the image-basis for proton therapy dose calculations through deep learning. Casper Dueholm Vestergaard. Dansk Center for Partikelterapi, Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2022-2025.
 69. Identifying the optimal combination of hyperthermia with photon-based stereotactic radiotherapy to produce the most effective cancer treatment. Folefac Charlemagne Asonganyi. Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2021-2024.
 70. Development of physics-based proton therapy dose response models to reduce normal tissue complications within a randomised clinical trial for prostate cancer patients. Rasmus Klitgaard. Dansk Center for Partikelterapi, Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2021-2024.
 71. Combined Deep learning and Advanced Imaging for Improved Individualized Radiotherapy Target Definition in Glioblastoma Patients. A National DNOG study. Kim Hochreuter. Dansk Center for Partikelterapi, Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2021-2024.
 72. Optimal Proton Therapy for Pediatric Posterior Fossa Tumors. Peter Magnus Trock Lægdsmand. Dansk Center for Partikelterapi, Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2022-2025.
 73. Dose delivery verification during brachytherapy with scintillator detectors. Marjolein Louise E Heidotting. Dansk Center for Partikelterapi, Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2022-2025.
 74. Experimental radiobiology for different radiation modalities. Line Kristensen. Dansk Center for Partikelterapi og Eksperimentel Klinisk Onkologi, Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2023-2026.
 75. Enabling safe delivery of proton and electron FLASH therapy using an ultra-fast in vivo dosimetry system. Sky Rohrer. Dansk Center for Partikelterapi, Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2023-2025.
 76. Exercise in combination with chemo-, anti-IL-6-receptor antibody, immune- and radiotherapy as a new anti-tumor strategy against pancreatic cancer. Mie Marienhof Krøyer von Staffeldt. Herlev Hospital.
 77. Combining proton irradiation with hyperthermia to improve cancer therapy. Priyanshu M. Sinha. Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2021-2024.
 78. Deep learning for auto segmentation and dose prediction in the brain.Anne Haahr Andresen. Dansk Center for Partikelterapi, Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2022-2025.
 79. Proton minibeam radiotherapy. Fardous Reaz. Dansk Center for Partikelterapi, Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2022-2024.
 80. A three-dimensional spectral microCT imaging: an online tool for tumor surgery evaluation. Imaiyan Chitra Ragupathy. Dansk Center for Partikelterapi, Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2021-2024.
 81. Simon Nyberg Thomsen. (Titel på vej). Aarhus Universitetshospital.
 82. Elucidating the Role of Secondary Particles in Proton Therapy. Villads Lundsteen Jacobsen. Dansk Center for Partikelterapi, Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2022-2025.
 83. Interactive deep learning-based tumor segmentation for radiotherapy. Zixiang (Alan) Wei. Dansk Center for Partikelterapi, Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2021-2023.
 84. Reduction of dose to normal tissue in patients with head and neck cancer using adaptive proton therapy. Ihsan Bahij. Dansk Center for Partikelterapi, Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2022-2025.
 85. Outcome-based multiobjective optimisation of lymphoma radiotherapy plans using machine learning. Denis Kútnar. Rigshospitalet. Projektperiode November 2022-2025.

Relaterede sider