Ph.d. projekter

DCCC Stråleterapi støtter ph.d. projekter med delfinansiering og/eller infrastruktur. I december 2018 uddelte DCCC Stråleterapi delfinansierede stipendier til 20 ph.d. projekter, som er påbegyndt eller starter i i løbet af 2020. Derudover ønsker vi at tilknytte alle ph.d. studerende, med projekter inden for stråleterapi til vores netværk.

Liste over ph.d. projekter tilknyttet DCCC Stråleterapi

 1. Risiko for stråleinduceret hjertesygdom hos patienter behandlet for brystkræft. Ph.d. stud. Marie Louise Milo. Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2018-2021.
 2. Avancerede teknikker til at minimere bivirkninger hos unge radioterapi patienter behandlet i brystkasseområdet. Ph.d. stud. Laura Ann Rechner. Rigshospitalet. Projektperiode 2015-2019.
 3. Forbedret patientsikkerhed ved hjælp af online behandlingsovervågning i brachyterapi. Ph.d. stud. Erik Buch Jørgensen. Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2018-2021.
 4. Sammenligning af stråleplaner, til patientselektion og etablering af ’best practices’. Ph.d. stud. Laura Kaplan. Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2018-2021.
 5. Senfølger efter behandling af hjernetumorer. Ph.d. stud. Lene Haldbo-Classen. Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2017-2020.
 6. Tidlige dødsfald og infektioner efter radikal stråleterapi. Ph.d. stud. Kristian Hastoft Jensen. Rigshospitalet. Projektperiode 2019-2022.
 7. Præklinisk RBE for normalvævsskader in vivo. Ph.d. stud. Cathrine Overgaard. Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2019-2022.
 8. Karakterisering af patientspecifik PTV margin baseret på multiple MR-scanninger før og under behandling for at opnå adaptiv strålebehandlingsstrategi til endetarmskræft patienter. Ph.d. stud. Dennis Tideman Arp. Aalborg Universitetshospital. Projektperiode 2019-2022.
 9. Forbedring af kemo-strålebehandlingen af planocellulære karcinomer ved anal cancer, gennem belysning af udvalgte molekylær biologiske mekanismer. Ph.d. stud. Anna Cecilie Lefevre. Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2019-2022.
 10. Fælles beslutningstagen - DBCG RT SDM. Ph.d. stud. Stine Rauff Søndergaard. Sygehus Lillebælt, Vejle og Syddansk Universitet. Projektperiode 2019-2022.
 11. Vejrtrækningsstyret stråle- og partikelterapi guidet ved hjælp af tumor bevægelsesmonitorering med standard kV billedoptagelsessystem. Ph.d. stud. Casper Gammelmark Muurholm. Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2019-2022.
 12. Bevægelse og deformation af organer i protonterapi ved hjælp af deformerbare 3D dosimetre. Ph.d. stud. Simon Vindbæk Jensen. Aarhus Universitet. Projektperiode 2019-2022.
 13. Individualiseret behandlingsplan til lokal avancerede ikke-småcellet lungekræft patienter. Ph.d. stud. Marie Tvilum Chadwick Hede. Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2019-2022.
 14. Stereotaktisk strålebehandling til patienter med oligometastatisk sygdom. Ph.d. stud. Mette Felter. Herlev Hospital. Projektperiode 2019-2022.
 15. Deep learning til forbedret tumorindtegning i stråleterapi for hoved-hals kræft. Ph.d. stud. Jintao Ren. Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2019-2022.
 16. Reel tids dosisrekonstruktion til anatomi der bevæger sig under strålebehandling ved brug af MR-linac. Ph.d. stud. Andreas Hagner. Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2020-2023.
 17. Individualiseret robusthed i behandlingsplaner til protonterapi af hoved-hals kræftpatienter. Ph.d. stud. Raul Argota-Perez. Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2018-2021.
 18. Strålebehandling af kræft i næse og bihuler. Ph.d. stud. Maja B. Sharma. Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2017-2020.
 19. Tilbagefald efter strålebehandling for analcaner – studier af en national kohorte og kortlægning samt biologiske mekanismer bag. Ph.d. stud. Karen Lycke Wind. Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2020-2023.
 20. En national undersøgelse af sikkerheden af dosislevering i dagligt adapterede behandlingsworkflows på MR-Linacs. Ph.d. stud. Signe Winther Hasler. Odense Universitetshospital. Projektperiode 2020-2023.
 21. Deep learning for billedsegmentering og registerbaseret analyse af dosis-effekt for normalvævs-skade i stråleterapi. Ph.d. stud. Abraham George Smith. Rigshospitalet. Projektperiode 2020-2023.
 22. Nyt planlægningskoncept for online-adapteret og online-monitoreret MR-linac-stråleterapi. Ph.d. stud. Isak Wahlstedt. Rigshospitalet. Projektperiode 2020-2023.
 23. Biologisk identifikation af tilbagefald efter kurativ strålebehandling for hoved-hals kræft. Et DAHANCA 19 studie. Ph.d. stud. Morten Horsholt Kristensen. Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2020-2023.

 24. Big data i strålebehandling af hoved og hals kræftpatienter. Ph.d. stud. Christian Rønn Hansen. Odense Universitetshospital. 
 25. Risikoen for hjertesygdom som følge af strålebehandling hos patienter med lunge- og spiserørskræft. Ph.d. stud. Agon Olloni. Odense Universitetshospital. Projektperiode 2020-2023.

 26. Metastatisk præsentation af planocellulær pharynx- og larynxcancer. Ph.d. stud. Julie Kjems. Rigshospitalet. Projektperiode 2019-2023.

Relaterede sider