Ph.d. projekter

DCCC Stråleterapi støtter ph.d. projekter med delfinansiering og/eller infrastruktur. I december 2018 uddelte DCCC Stråleterapi del-finansierede stipendier til 20 ph.d. projekter, som startes i løbet af 2019.

Liste over ph.d. projekter tilknyttet DCCC Stråleterapi

  1. Risiko for stråleinduceret hjertesygdom hos patienter behandlet for brystkræft. Ph.d. stud. Marie Louise Milo. Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2018-2021.
  2. Avancerede teknikker til at minimere bivirkninger hos unge radioterapi patienter behandlet i brystkasseområdet. Ph.d. stud. Laura Ann Rechner. Rigshospitalet. Projektperiode 2015-2019.
  3. Forbedret patientsikkerhed ved hjælp af online behandlingsovervågning i brachyterapi. Ph.d. stud. Erik Buch Jørgensen. Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2018-2021.
  4. Sammenligning af stråleplaner, til patientselektion og etablering af ’best practices’. Ph.d. stud. Laura Kaplan. Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2018-2021.
  5. Senfølger efter behandling af hjernetumorer. Ph.d. stud. Lene Haldbo-Classen. Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2017-2020.
  6. Tidlige dødsfald og infektioner efter radikal stråleterapi. Ph.d. stud. Kristian Hastoft Jensen. Rigshospitalet. Projektperiode 2019-2022.
  7. Præklinisk RBE for normalvævsskader in vivo. Ph.d. stud. Cathrine Overgaard. Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2019-2022.
  8. Karakterisering af patientspecifik PTV margin baseret på multiple MR-scanninger før og under behandling for at opnå adaptiv strålebehandlingsstrategi til endetarmskræft patienter. Ph.d. stud. Dennis Tideman Arp. Aalborg Universitetshospital. Projektperiode 2019-2022.
  9. Forbedring af kemo-strålebehandlingen af planocellulære karcinomer ved anal cancer, gennem belysning af udvalgte molekylær biologiske mekanismer. Ph.d. stud. Anna Cecilie Lefevre. Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2019-2022.
  10. Fælles beslutningstagen - DBCG RT SDM. Ph.d. stud. Stine Rauff Søndergaard. Sygehus Lillebælt, Vejle og Syddansk Universitet. Projektperiode 2019-2022.