Ph.d. projekter

DCCC Stråleterapi støtter ph.d. projekter med delfinansiering og/eller infrastruktur. I december 2018 uddelte DCCC Stråleterapi delfinansierede stipendier til 18 ph.d. projekter. Derudover tilknytter vi alle interesserede ph.d. studerende, med projekter inden for stråleterapi til vores netværk.

Liste over ph.d. projekter tilknyttet DCCC Stråleterapi

 1. Dosis-eskaleret strålebehandling til hoved-halskræftpatienter med hypoxiske tumorer. Ph.d. stud. Mette Saksø. Aarhus Unversitetshospital. Projektperiode 2016-2021.
 2. Senskader i urinvejene efter stråleterapi til livmoderhalskræft: anatomi, dosis og dosis-effekt. Ph.d. stud. Sofia Spampinato. Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2017-2020.
 3. Forbedret behandling af bivirkninger ved behandling af hovedhalskræft ved hjælp af systematiseret brug af PRO under behandlingen. Ph.d. stud. Cecilie Holländer-Mieritz. Rigshospitalet. Projektperiode 2018-2021.
 4. Senskader i mave og tarm efter kemo-stråleterapi og billedvejledt adaptiv brachyterapi til lokalt avanceret livmoderhalskræft (EMBRACE studiet). Ph.d. stud. Nina Boje Kibsgaard Jensen. Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2015-2020.
 5. Betydning af tilpasning af stråleterapi på baggrund af MR scanninger. Ph.d. stud. Rasmus Lübeck Christiansen. Odense Universitetshospital. Projektperiode 2017-2021.
 6. Individualiseret risiko-vurdering, protonterapi og åndedrætsstyring - Eksemper fra brystkræft og levermetastaser. Ph.d. stud. Line Bjerregaard Stick. Rigshospitalet. Projektperiode 2017-2020.
 7. Multivariable modeller for dosis-respons ved præcisions-strålebehandling til avanceret lungekræft. Ph.d. stud. Christina Maria Lutz. Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2017-2020. 
 8. Persisterende senbivirkninger hos cervixcancer patienter efter extern strålebehandling med konkomittant kemoterapi efterfulgt af brachyterapi. Ph.d. stud. Anders Schwartz Vittrup. Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2018-2021.
 9. Risiko for stråleinduceret hjertesygdom hos patienter behandlet for brystkræft. Ph.d. stud. Marie Louise Milo. Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2018-2021.
 10. Avancerede teknikker til at minimere bivirkninger hos unge radioterapi patienter behandlet i brystkasseområdet. Ph.d. stud. Laura Ann Rechner. Rigshospitalet. Projektperiode 2015-2019.
 11. Forbedret patientsikkerhed ved hjælp af online behandlingsovervågning i brachyterapi. Ph.d. stud. Erik Buch Jørgensen. Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2018-2021.
 12. Sammenligning af stråleplaner, til patientselektion og etablering af ’best practices’. Ph.d. stud. Laura Kaplan. Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2018-2021.
 13. Senfølger efter behandling af hjernetumorer. Ph.d. stud. Lene Haldbo-Classen. Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2017-2020.
 14. Tidlige dødsfald og infektioner efter radikal stråleterapi. Ph.d. stud. Kristian Hastoft Jensen. Rigshospitalet. Projektperiode 2019-2022.
 15. Højdosis strålebehandling og immunterapi til fremskreden prostatakræft. Ph.d. stud. Nicklas Juel Spindler. Herlev og Gentofte Hospital. Projektperiode
 16. Præklinisk RBE for normalvævsskader in vivo. Ph.d. stud. Cathrine Overgaard. Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2019-2022.
 17. Karakterisering af patientspecifik PTV margin baseret på multiple MR-scanninger før og under behandling for at opnå adaptiv strålebehandlingsstrategi til endetarmskræft patienter. Ph.d. stud. Dennis Tideman Arp. Aalborg Universitetshospital. Projektperiode 2019-2022.
 18. Forbedring af kemo-strålebehandlingen af planocellulære karcinomer ved anal cancer, gennem belysning af udvalgte molekylær biologiske mekanismer. Ph.d. stud. Anna Cecilie Lefevre. Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2019-2022.
 19. Fælles beslutningstagen - DBCG RT SDM. Ph.d. stud. Stine Rauff Søndergaard. Sygehus Lillebælt, Vejle og Syddansk Universitet. Projektperiode 2019-2022.
 20. Vejrtrækningsstyret stråle- og partikelterapi guidet ved hjælp af tumor bevægelsesmonitorering med standard kV billedoptagelsessystem. Ph.d. stud. Casper Gammelmark Muurholm. Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2018-2021.
 21. Ph.d. stud. Kasper Munch Lauridsen. Aarhus Universitet. Projektperiode
 22. Bevægelse og deformation af organer i protonterapi ved hjælp af deformerbare 3D dosimetre. Ph.d. stud. Simon Vindbæk Jensen. Aarhus Universitet. Projektperiode 2019-2022.
 23. Individualiseret behandlingsplan til lokal avancerede ikke-småcellet lungekræft patienter. Ph.d. stud. Marie Tvilum Chadwick Hede. Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2019-2022.
 24. Stereotaktisk strålebehandling til patienter med oligometastatisk sygdom. Ph.d. stud. Mette Felter. Herlev Hospital. Projektperiode 2019-2022.
 25. Deep learning til forbedret tumorindtegning i stråleterapi for hoved-hals kræft. Ph.d. stud. Jintao Ren. Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2019-2022.
 26. Reel tids dosisrekonstruktion til anatomi der bevæger sig under strålebehandling ved brug af MR-linac. Ph.d. stud. Andreas Hagner. Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2020-2023.
 27. Individualiseret robusthed i behandlingsplaner til protonterapi af hoved-hals kræftpatienter. Ph.d. stud. Raul Argota-Perez. Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2018-2021.
 28. Strålebehandling af kræft i næse og bihuler. Ph.d. stud. Maja B. Sharma. Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2017-2020.
 29. Tilbagefald efter strålebehandling for analcaner – studier af en national kohorte og kortlægning samt biologiske mekanismer bag. Ph.d. stud. Karen Lycke Wind. Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2020-2023.
 30. En national undersøgelse af sikkerheden af dosislevering i dagligt adapterede behandlingsworkflows på MR-Linacs. Ph.d. stud. Signe Winther Hasler. Odense Universitetshospital. Projektperiode 2020-2023.
 31. Deep learning for billedsegmentering og registerbaseret analyse af dosis-effekt for normalvævs-skade i stråleterapi. Ph.d. stud. Abraham George Smith. Rigshospitalet. Projektperiode 2020-2023.
 32. Nyt planlægningskoncept for online-adapteret og online-monitoreret MR-linac-stråleterapi. Ph.d. stud. Isak Wahlstedt. Rigshospitalet. Projektperiode 2020-2023.
 33. Biologisk identifikation af tilbagefald efter kurativ strålebehandling for hoved-hals kræft. Et DAHANCA 19 studie. Ph.d. stud. Morten Horsholt Kristensen. Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2020-2023.
 34. Big data i strålebehandling af hoved og hals kræftpatienter. Ph.d. stud. Christian Rønn Hansen. Odense Universitetshospital. 
 35. Risikoen for hjertesygdom som følge af strålebehandling hos patienter med lunge- og spiserørskræft. Ph.d. stud. Agon Olloni. Odense Universitetshospital. Projektperiode 2020-2023.
 36. Metastatisk præsentation af planocellulær pharynx- og larynxcancer. Ph.d. stud. Julie Kjems. Rigshospitalet. Projektperiode 2019-2023.
 37. Dosimetry til online monitoreret MR-linac stråleterapi. Ph.d. stud. Mads Fjelbro Klavsen. DTU. Projektperiode 2019-2022.
 38. Udvikling af kvantitative Magnetic Resonance Imaging (qMRI) metoder til radioterapi-respons studier. Ph.d. stud. Sofie Rahbek. DTU. Projektperiode 2018-2021.
 39. Forbedring af in vivo dosimetri teknikker for brachyterapi. Ph.d. stud. Peter Georgi. Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2021-2023.
 40. DBCG RT Nation: Kortlægning af klinisk fordel og risikofaktorer ved strålebehandling af brystkræft ved hjælp af 'big data' analyse. PhD student Lasse Refsgaard. Projektperiode 2019-2022.
 41. (Engelsk) Enabling safe delivery of proton FLASH therapy using an ultra-fast in vivo dosimetry system. Ph.d. stud. Eleni Kanouta. Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2020-2023.
 42. Individualiserede behandlingsmarginer med forbedret bestemmelse af protoners rækkevidde. Ph.d. stud. Ivanka Sojat Tarp. Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2021-2023.
 43. Udvikling af kompleks intervention der reducerer barrierer til forsøgsdeltagelse samt centraliseret strålebehandling for patienter med hoved-halskræft. Ph.d. stud. Anne Wilhøft Kristensen. Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2020-2025.
 44. Sammenhængen mellem tumor immunrespons og risiko for tilbagefald hos brystkræftpatienter behandlet med stråleterapi. Ph.d. stud. Demet Özcan. Aarhus Universitetshospital. Projektperiode 2021-2024.

Relaterede sider