Særlige former for stråleterapi

Ekstern strålebehandling med røntgenstråler (photonstråling) er den absolut mest benyttede form for strålebehandling og er en meget effektiv behandling. Der kan dog i visse tilfælde være behov for andre typer af stråling, eksempelvis indvendig strålebehandling (også kaldet brachyterapi), partikelterapi eller stereotaktisk strålebehandling.

Typen og antallet af behandlinger afhænger af kræftformen, og bliver vurderet i forbindelse med patientens udredning
Typen og antallet af behandlinger afhænger af kræftformen, og bliver vurderet i forbindelse med patientens udredning