Brystkræft (DBCG)

DBCG HYPO II - SKAGEN Trial 1: Moderat hypofraktioneret loco-regional adjuverende strålebehandling for tidlig brystkræft kombineret med samtidig integreret boost hos patienter med indikation for boost

Studiets formål er at undersøge morbiditeten ved normofraktioneret versus moderat hypofractionated locoregional strålebehandling.
2000 deltagere
Clinical Trials ID: NCT02384733 
Læs mere om studiet her

DBCG RT Natural Trial - Delbryst versus ingen bestråling til kvinder ≥ 60 år opereret med brystbevarende operation for tidlig brystkræft, et klinisk kontrolleret randomiseret fase III studium

Alle brystkræftpatienter bliver tilbudt adjuverende strålebehandning efter brystbevarende operation for tidlig brystkræft. Brystkræft er en heterogen sygdom og nogle patienter har meget lidt gavn af strålebehandling, mens de stadig har risiko for akutte og sene bivirkninger efter strålebehandlingen. Dette studie vil forsøge at identificere selektionskriterier for lavrisikopatienter, der kan undvære strålebehandling uden at have en uacceptabelt høj risiko for tilbagefald.   
926 deltagere.
Clinical Trials ID: NCT03646955
Læs mere her

Fælles beslutningstagning med brystkræftpatienter, der tilbydes adjuverende strålebehandling (DBCG RT SDM)

Formålet med dette studie er at belyse, om man i højere grad bliver medinddraget i beslutningen om forebyggende strålebehandling efter brystbevarende operation for lokal brystkræft, hvis man informeres ved hjælp af fælles beslutningstagning understøttet af Beslutningshjælperen™.
Fælles beslutningstagning foregår under en konsultation, hvor behandler og patient samarbejder om at træffe beslutninger baseret på klinisk evidens samt patientens informerede præferencer. Behandleren byder ind med den nødvendige sundhedsfaglige viden og patienten fortæller om sine livsforhold, værdier og holdning til risici i forhold til behandlingen. Fælles beslutningstagning kan øge patientinddragelsen i beslutningsprocessen samt støtte klinikeren i at respektere, at patienter vurderer fordele og ulemper ved en given behandlingsmulighed forskelligt.
1502 deltagere.
Clinical Trials ID: NCT04177628
Læs mere om studiet her