Stereotaktisk stråleterapi

Stereotaktisk strålebehandling er en behandlingsmetode, hvor strålerne fokuseres meget præcist på et eller flere små områder. Det afgrænsede område bestråles med højdosis røntgenstråling fra mange vinkler en enkelt eller få gange. Behandlingen kræver at man rammer meget nøjagtigt, så derfor skal patienten ligge på et særligt leje og i visse tilfælde skal patienten ligge i en speciel ramme eller kasse. Ved stereotaktisk strålebehandling af tumorer i hjernen skal patienten som regel have placeret hovedet i en ramme eller have det fastgjort med en maske.

Stereotaktisk stråleterapi kan fx bruges ved hjernetumorer og hjernemetastaser samt ved levermetastaser og visse lungetumorer. Behandlingen kan være fordelagtig når der er tale om sygdom lokaliseret til ét organ (sjældent to organer), hvor der er forventning om at lokalbehandling er effektiv. Ved behandling af metastaser vil man som regel tillade maksimalt 3-4 metastaser.