Livmoderhalskræft

Hvad er livmoderhalskræft?

Livmoderhalskræft udgør den 12. hyppigste kræftform hos kvinder. Forekomsten af livmoderhalskræft har været jævnt faldende de sidste mange år grundet opsporing (screening) af forstadier til livmoderhalskræft. Idet hovedparten af alle tilfælde af livmoderhalskræft skyldes human papilloma virus (HPV) forventes det at indførelse af HPV-vaccination vil reducere forekomsten af kræftsygdommen yderligere.

Livmoderhalskræft er en kræftform, der hyppigst rammer kvinder i aldersgruppen 30-50 år. I 2016 blev der konstateret 336 nye tilfælde af sygdommen.

 

Figur 1. Nye tilfælde og dødelighed af ved livmoderhalskræft i Danmark.
Kilde: NORDCAN

 

Behandling

Behandlingen af livmoderhalskræft afhænger af det kliniske stadie. Patienter med lavt stadie tilbydes operation og eventuelt efterfølgende postoperativ strålebehandling med ugentlig kemoterapi, såfremt der konstateres lymfeknudemetastaser eller hvis kræftknuden i livmoderhalsen opfylder kriterierne for høj risiko sygdom ved efterfølgende patologi gennemgang. Patienter, der diagnosticeres med lokal avanceret sygdom, tilbydes primært onkologisk behandling med udvendig strålebehandling eventuelt med ugentlig kemoterapi efterfulgt af indvendig strålebehandling (brachyterapi).

Læs om de kliniske studier, der omhandler livmoderhalskræft.

Har du lyst til at vide mere om forskningen inden for livmoderhalskræft, kan du læse videre på vores engelske del af hjemmesiden her