Styregruppen

DCCC Stråleterapis styregruppe består af én repræsentant fra hver af de deltagende afdelinger samt centerledelsen. Styregruppen sikrer en bred ledelsesmæssig, videnskabelig og klinisk forankring af centrets aktiviteter på de deltagende afdelinger og institutioner. Formandsskabet i styregruppen går på skift mellem de største deltagende afdelinger 1 år ad gangen.

Styregruppens medlemmer:

 1. Ivan Vogelius, Professor, Onkologisk Klinik, Rigshospitalet, København (formand i 2018).
 2. Claus Behrens, PhD, Ledende seniorforsker, Onkologisk Afdeling, Herlev Hospital, Herlev (formand i 2019).
 3. Carsten Brink, Professor, Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital, Odense (formand i 2020).
 4. Jimmi Søndergaard, PhD, Overlæge, Onkologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, Aalborg
 5. Morten Høyer, Professor, ledende overlæge, Dansk Center for Partikelterapi, Aarhus.
 6. Jens Overgaard, Professor, Afd. for Eksperimentel Klinisk Onkologi, Aarhus Universitetshospital, Aarhus.
 7. Kenneth Hofland, Specialeansvarlig overlæge, Stråleterapien, Sjællands Universitetshospital, Næstved.
 8. Claus Andersen, Sektionsleder, DTU Sundhedsteknologi, Roskilde.
 9. John Pløen, Overlæge, Onkologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus, Vejle.
 10. Cai Grau, Professor, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital, Aarhus.
 11. Jesper Eriksen, Professor, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital, Aarhus.
 12. Stine Korreman, Professor, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital, Aarhus.
 13. Louise Laursen, PhD, Akademisk Koordinator, Aarhus Universitetshospital, Aarhus.