Claus F. Behrens

Ph.D. Onkologisk Afdeling, Herlev Hospital claus.behrens@regionh.dk
Forskningsområde

DK: Forbedret stråleterapi til gavn for nuværende og fremtidige patienter.

UK: Improved radiotherapy for the benefit of present future patients. 

Arbejdsgrupper