Kræft i hjernen

Ifølge Cancerregisteret diagnosticeres omkring 1500 patienter om året med tumorer udgående fra hjerne, hjernehinder og nerver. Det skønnes, at omkring 500 af disse tumorer er gliomer (tumorer, der udgår fra hjernens støtteceller, 33 %). De øvrige tumorer omfatter meningeomer (hjernehindetumorer, 30 %), schwannomer (6-8 %), hypofyseadenomer (6-8 %) og andre (20 %).

                                

Hjerne: Antal svulster, køns- og aldersstandardiseret rate pr. 100.000

Diagnosen er baseret på WHO 2016 klassifikation som integrerer både den histologiske og genetiske information.

Udredning og behandling

Udredning og behandling baseres på faglige anbefalinger fra Dansk Neuro-Onkologisk Gruppe (Danish Neuro-Oncology Group, DNOG). Gruppen har sikret en kontinuerlig udvikling af diagnostik og behandling baseret på resultater fra nationale og internationale lodtræknings-baserede kliniske studier, et multidisciplinært nationalt samarbejde forankret i afdelinger med specialiseret funktion. Kvaliteten af behandlingen af hjernesvulster i Danmark sikres gennem en national klinisk kvalitets-database, DNOR.

Behandlingen gives efter de samme principper overalt i landet og med udgangspunkt i DNOG’s landsdækkende kliniske retningslinjer. Oplysning om behandlingsprincipper kan desuden findes på DNOG’s hjemmeside under kliniske retningslinjer.

Tumorer udgående fra hjernen

Tumorer i hjernen adskiller sig fra andre tumorer ved især følgende forhold:

  1. De er beliggende inde i en u-eftergivende kraniekasse, hvorfor selv mindre, langsomt voksende tumorer kan medføre alvorlige symptomer.
  2. Gliomer vokser infiltrativt i hjernen og kan derfor aldrig fjernes helt.
  3. De er ofte tæt på hjernens vigtige funktioner og den kirurgiske fjernelse kan medføre risiko for kompromittering af hjernefunktionen i det pågældende område.
  4. De langsomt voksende tumorer kan med tiden transformeres til aggressive tumorer.

Patienter med hjernetumorer behandles i tæt samarbejde med neurokirurger og neurologer. Kirurgi er den primære behandlingsmodalitet efterfulgt af strålebehandling. Dette kan bruges som en del af den primære behandling og tillige ved vækst/tilbagefald. Strålebehandling kan ved nogle former af hjernetumorer kombineres med kemoterapi. Protonbehandling kan overvejes hos udvalgte patienter for at minimere risikoen for senfølger efter strålebehandling. Den største patientgruppe henvist til strålebehandling er patienter med gliomer.

Overlevelsen for de forskellige undertyper af hjernetumorer er meget varierende. Den samlede gennemsnitsoverlevelse for patienter med diffust astrocytom eller oligodendrogliom er 10-15 år, mens kun omkring 15 % af patienter med glioblastom er i live efter 2 år.

Læs mere om de kliniske studier der er i gang inden for kræft i hjernen her.

Har du lyst til at vide mere om den forskning, som foregår i DCCC Stråleterapi inden for hjernekræft, kan du læse videre på den engelske del af hjemmesiden her