PROSTATAKRÆFT (DAPROCA)

Indvendig strålebehandling ved lokalt tilbagefald af prostatakræft - PROSALBRA 

Brachyterapi (indvendig strålebehandling) i prostata har i videnskabelige undersøgelser vist sig lovende til behandling af et lokalt tilbagefald i prostata. Fokal brachyterapi er en behandling, hvor man behandler det område i prostata, hvor kræften ses på skanninger med MR og PET/CT.
PROSALBRA er et dansk nationalt baseret videnskabeligt studie støttet af DAPROCA (Dansk Prostatacancer Gruppe), hvor muligheden for at give fokal brachyterapi til patienter med tilbagefald af kræft i prostata undersøges, og bivirkningerne og effekten af en sådan behandling evalueres. 

50 deltagere
Clinical Trials ID: NCT04231006
Læs mere om studiet her

CHECKPRO - Et fase 2 forsøg for patienter med spredning af prostatakræft, som behandles med nivolumab og ipilimumab med eller uden strålebehandling

Studiets formål er at undersøge om ipilimumab og nivolumab i kombination med strålebehandling har en klinisk fordel for patienter med metastatisk kastrationsresistent prostatakræft (mCRPC)
Total 90 patienter
EudraCT Number: 2018-003461-34
Læs mere om protokollen her

MR-tilpasset strålebehandling af target lokaliseret i bækkenregionen

Formålet med studiet er at vurdere gennemførligheden, sikkerheden og tolerabiliteten af MR Linac-guided adaptiv strålebehandling hos patienter med tumor i bækkenet.


Protons vs. Photons for High-risk Prostate Cancer

Clinical Trials ID: NCT05350475
Læs mere om studiet her.