Bivirkninger

Der skelnes mellem akutte bivirkninger, som opstår under eller kort tid efter behandlingen og som oftest vil fortage sig efter en periode, og langtidsbivirkninger (også kaldet senfølger), som udvikler sig i måneder og år efter behandlingen og ofte er kroniske. Hvilke bivirkninger man kan opleve er forskellige alt efter hvilken kræfttype man behandles for og der er store individuelle forskelle på bivirkningernes omfang. Stråleterapi er en lokal behandling (modsat systemisk behandling med fx kemoterapi), dvs. at der kun behandles i et specifikt område, hvorfor bivirkningerne der opleves også optræder i det behandlede område. 

Akutte bivirkninger efter strålebehandling omfatter fx rødme, tørhed og afskalning i det hudområde der bestråles og indimellem ses der også væskende sår. Bivirkningerne vil som regel være værst i slutningen af strålebehandlingsforløbet og op til 1-2 uger efter afsluttet behandling. Omkring en måned efter afsluttet behandling vil huden igen være normal, men kan dog have en mørkere farve end normalt. Hårtab er også en kendt akut bivirkning som kun påvirker det bestrålede område. Hårvæksten vil som regel normaliseres et par måneder efter endt strålebehandling, men vil i nogle tilfælde aldrig blive normal igen. Det er meget almindeligt at føle sig mere træt under et strålebehandlingsforløb. Det er svært at afgøre om det er sygdommen i sig selv, strålebehandlingen eller psykiske faktorer, der gør en mere træt, men det at skulle møde til behandling på et sygehus alle hverdage kan i sig selv være en belastning for patienten.

Langtidsbivirkninger, eller senfølger, efter stråleterapi, varierer meget efter hvilken kræfttype man bliver behandlet for. Generelle senfølger som kan opstå mange steder kan bl.a. være væskeansamling (lymfødem), arvævsdannelse og smerter. Ved stråling i bækkenområdet kan senfølgerne fx være vandladningsproblemer, diarré eller forstoppelse og seksuelle problemer. Ved stråling i hoved-halsområdet kan der opstå senfølger som tandskader og spise- og synkeproblemer. Bestråling af brystkassen ved fx brystkræft eller spiserørskræft kan føre til problemer med hjertet.

Flere og flere kræftpatienter bliver helbredt og lever længe efter deres kræftdiagnose. Derfor er det vigtigt at strålebehandlingen planlægges, så der opnås helbredelse samtidig med at langtidsbivirkningerne reduceres mest muligt.