National stråleterapi database (WP12)

Medicinsk billeddannelse bliver benyttet til diagnose, behandlingsplanlægning og opfølgning efter stråleterapi. En national stråleterapi database til deling af DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) information fra alle danske stråleterapiafdelinger blev etableret i Danmark i 2010.

Dette projekt har til formål at optimere de manuelle arbejdsgange ved brug af den nationale radioterapi database, så databasen bliver nemmere at bruge i det daglige kliniske arbejde. Databasen vil desuden blive udvidet så der bliver mulighed for at udtrække biomarkører fra DICOM billederne.

 

Vil du vide mere om den nationale stråleterapi database, kan du læse videre på den engelske del af hjemmesiden her