Lungekræft (IP5)

I DOLG (Dansk Onkologisk Lungekræft Gruppe) arbejder vi på flere fronter for at forbedre strålebehandlingen af lungekræft. Vi er i gang med flere nationale forskningsprojekter til alle stadier af lungekræft.

Ved uhelbredelig lungekræft er strålebehandling nyttig til at lindre symptomer fra kræftsygdommen. Behandlingen kan gives med forskellig dosis og varighed. Det vides ikke, hvilken behandling, der er den bedste i forhold til bivirkninger og effekt.

PARAT er et lodtrækningsforsøg, der sammenligner et kort (4 dage) med et langt (10 dages) strålebehandlingsforløb. Vi undersøger, hvilken af de to behandlinger, der giver færrest bivirkninger på kort sigt og hvilken, der har bedst effekt på gener fra lungekræft. Livskvaliteten efter behandlingen vil også blive undersøgt. PARAT vil sikre strålebehandling på højeste internationale niveau til patienter med uhelbredelig lungekræft i hele Danmark. 

Har du lyst til at vide mere om forskningen inden for lungekræft, kan du læse videre på vores engelske del af hjemmesiden her.