Stefan Starup Jeppesen

Afdelingslæge Oncology, Odense University Hospital stefan.jeppesen@rsyd.dk
Forskningsområde

DK: Primær interesse er strålebehandling inden for lungekræft. Specifikke områder er stereotaktisk strålebehandling af perifere tumorer. Desuden specifik interesseområde omkring ældre og kræft.

UK: Primary field of interest is radiotherapy within lung cancer. Specific areas are stereotactic radiation treatment of peripheral tumours. Moreover, a specific field of interest about elderly and cancer. 

Arbejdsgrupper