PARTIKELTERAPI

Partikelterapi er en særlig form for behandling, hvor kræftsvulsten bliver udsat for stråling med partikler, eksempelvis protoner eller kul-ioner. Det eneste danske center for partikelterapi er Dansk Center for Partikelterapi (DCPT), som ligger ved Aarhus Universitetshospital i Skejby. DCPT åbnede dørene for patienter i januar 2019, og behandlingen her foregår med protoner.  

Stråling med protoner har andre egenskaber end behandlingen med røntgenstråler, hvilket gør, at strålernes energi hovedsageligt afgives i et bestemt punkt, som kan placeres, hvor tumoren er lokaliseret i kroppen (se nedenstående figur). Med andre ord betyder det, at man er i stand til at bestråle kræftknuden mere præcist. Derved kan man skåne det omkringliggende raske væv. Dette har betydning for de bivirkninger man vil opleve efter behandlingen - specielt bivirkninger, der optræder mange år efter behandlingen.  

  

                         

Figur 2. Figuren illustrerer hvordan man ved planlægning af protonterapi kan opnå at få den største del af stråledosis til at ramme tumoren

Hvornår bruger man partikelterapi?

I mange tilfælde vil røntgenstråling fungere lige så effektivt som partikelterapi og i nogle tilfælde eksempelvis ved tumorer, der grundet eksempelvis vejrtrækning, bevæger sig under behandlingen, vil røntgenstrålingen være den mest optimale behandling. Partikelterapi vil typisk vælges som behandling hos børn og unge samt til behandling af tumorer, der findes tæt på kritiske organer, der ikke tåler bestråling.

Relaterede sider