HOVED-HALSKRÆFT (DAHANCA) 

DAHANCA27: Transoral Laser Microsurgery for T1a Glottic Cancer

80 deltagere.
Clinical Trials ID: NCT05289336

Læs mere om studiet her

DAHANCA30: Hypoxi-profilvejledt nimorazolbehandling i forbindelse med primær strålebehandling af planocellulære hoved-halskarcinomer 

Et randomiseret non-inferiority studie af hypoxi-profilvejledt nimorazolbehandling i forbindelse med primær strålebehandling af planocellulære hoved-halskarcinomer
Formålet er at eftervise, hvorvidt hypoxi gen-profilen kan udpege patienter som skønnes ikke at have gavn af hypoxisk modifikation med nimorazol under strålebehandling.

1262 deltagere.
Clinical Trials ID: NCT02661152
Læs mere om studiet her

DAHANCA33: dosis-eskaleret strålebehandling vejledt af funktionel billeddannelse til patienter med hypoksisk hoved-/halscarcinom

Forsøgets formål er at undersøge om behandling med Hyperfraktioneret, Accelereret Kemo-stråleterapi med Nimorazole (HART-CN) kan forbedre den loko-regionale kontrol hos HPV-negative hoved-/halskræft patienter, som før behandlingsstart er udvalgt med FAZA-PET/CT-skanning

60 deltagere
Clinical Trials ID: NCT02976051
Læs mere om studiet

 

DAHANCA 35: Et nationalt, randomiseret studie af proton versus foton stråleterapi til behandling af hoved-halskræft

Studiet har til formål at vurdere, hvorvidt tilstedeværelsen af observeret dysfagi ≥ grad 2 målt ved DAHANCA senfølge score og patientrapporteret xerostomi kan reduceres ved brug af proton stråleterapi sammenlignet med foton stråleterapi til behandling af pladecellecarcinom i hoved-hals regionen

600 deltagere
Clinical Trials ID: NCT04607694
Læs mere om studiet her


DAHANCA 37: Et fase II studie af genbestråling med protoner med helbredende sigte for tilbagefald eller ny primær tumor i hoved-hals området

Det overordnede formål med studiet er at evaluere hvorvidt strålebehandling med protoner med helbredende sigte til genbestråling af et tidligere bestrålet område hos hoved-halskræftpatienter er forbundet med færre bivirkninger på lang sigt. Målet er at reducere risikoen for svære bivirkninger. Resultater fra studiet kan bruges i patient selektion og behandling i fremtidige protokoller.

20 deltagere
Clinical Trials ID: NCT03981068
Læs mere om studiet her.


DAHANCA 38: Håndtering af bivirkninger ved hoved-halskræft ved systematisk anvendelse af PRO under strålebehandling (DAHANCA-PRO)

Formålet med projektet er i nationalt regi at afprøve et støtteredskab til patienters rapportering af symptomer under stråle- og kemoterapi for hovedhalskræft. Dette redskab skal imødekomme vanskeligheder som patienter kan have i forhold til at medvirke aktivt i eget behandlingsforløb omkring toksiske symptomer til kræftbehandlingen, dette kan være et særligt problem for socialt udsatte. Den overordnede hypotese er, at patientinvolvering
og brug af patientrapportering af toksiske symptomer under behandling vil føre til bedre livskvalitet gennem monitorering og håndtering af symptomer. Forhåbentlig vil antallet af de alvorligste bivirkninger mindskes og flere vil gennemføre den planlagte behandling. 

291 deltagere
Clinical Trials ID:NCT03918382
Læs mere om studiet her