Brystkræft (IP6)

Adjuverende radioterapi (RT) af brystkræft (BK) i Danmark følger RT udvalget i Dansk Bryst Cancer Gruppes (DBCG) anbefalinger. DBCG iværksætter nationale studier, som ændrer praksis, og indsamler patient, tumor og behandlingskarakteristika i en national prospektiv database. Alle RT planer fra studie-patienter samles i den nationale stråleterapi database.

Via nationale forskningsprojekter moderniserer DBCG systematisk RT af BK med hensyn til fraktionering, bestrålet volumen, indikationer for RT, information om RT og laver indsamling af Patient Rapporterede Effekter (PRE) under opfølgning. DBCG vil tilbyde alle patienter, som skal have RT evidens-genererende studier.  

Har du lyst til at vide mere om forskningen inden for brystkræft, kan du læse videre på vores engelske del af hjemmesiden her.

Relaterede sider