KRÆFT I TARMEN (DCCG)

RECAP - Dataindsamling hos patienter i præoperativ strålebehandling af endetarmskræft

Studiets formål er at registrere strålerelaterede bivirkninger under og efter præoperativ long-course strålebehandling af rectum cancer efter de nyeste retningslinjer i Danmark.
80 patienter årligt vil blive tilbudt deltagelse i studiet