Hoved-halskræft

Hvad er hoved-halskræft?

Hoved-halskræft drejer sig traditionelt om flere sygdomsgrupper og dækker over adskillige undertyper og lokalisationer fra følgende organer: mundhule, svælg, strube, spytkirtler, næse-bihuler og skjoldbruskkirtel.

                                              

Udredning og behandling

Udredning og behandling af hoved-halskræft i Danmark har gennem de seneste 40 år været organiseret på nationalt plan i den danske hoved-halskræftgruppe: The Danish Head and Neck Cancer Group (DAHANCA) og dens undergruppe Den Danske Thyreoideacancer Studie Gruppe (DATHYRCA). Gruppen har sikret en kontinuerlig udvikling af diagnostik og behandling baseret på resultater fra store lodtræknings-baserede kliniske studier, et multidisciplinært nationalt samarbejde forankret i afdelinger med højt specialiseret funktion med udvikling af evidensbaserede retningslinjer (www.dahanca.dk/guidelines) med tilhørende kvalitetssikring gennem en national klinisk kvalitetsdatabase.

                                 

Behandlingen gives efter de samme principper overalt i landet og med udgangspunkt i DAHANCA’s landsdækkende kliniske retningslinjer. Oplysning om behandlingsprincipper, de forskellige protokoller mv. kan findes på DAHANCA’s hjemmeside.

Risikofaktorer

De fleste tilfælde af hoved-halskræft er pladeepitelkarcinomer, og en væsentlig årsag er tobak og alkohol, hvortil kommer et stigende antal virusrelaterede tilfælde især i mundsvælget (oropharynx) med Human Papilloma Virus (HPV) samt for næsesvælgets vedkommende, Epstein-Barr Virus (EBV). På grund af det hastigt stigende antal HPV-inducerede tilfælde udgør kræft i mundsvælget den hyppigste type og samtidig er det en gruppe med overordentlig god prognose.

                          

                                      Oropharynx=mundsvælg. Larynx=strube.

Statistik

Antallet af nye patienter med hoved-hals kræft er svagt stigende med ca. 1.600 nye tilfælde om året, mens prævalensen (antal borgere med aktuel eller tidligere hoved-halskræft) i Danmark er ca. 14.000. Overlevelsen for de forskellige undertyper er meget varierende fra 30 % til 95 %. Den samlede 5-års overlevelse for hoved-halskræft angives omkring 70% og er svagt stigende.

Læs mere om de kliniske studier der er i gang inden for hoved-halskræft her.

Har du lyst til at vide mere om den forskning, som foregår i DCCC Stråleterapi inden for hoved-halskræft, kan du læse videre på den engelske del af hjemmesiden her