Hvem er vi?

DCCC Stråleterapi er et nationalt forskningscenter for strålebehandling som støttes økonomisk af Kræftens Bekæmpelses Knæk Cancer pulje.

På DCCC Stråleterapis kick-off møde i marts 2018 blev der livligt diskuteret forskningsprojekter og muligheder.
På DCCC Stråleterapis kick-off møde i marts 2018 blev der livligt diskuteret forskningsprojekter og muligheder.

DCCC Stråleterapi er en unik national platform for forskningen indenfor stråleterapi, som skal være medvirkende til at sikre at dansk forskning i stråleterapi også fremadrettet opretholder sin stærke position.

Forskningscentret er en del af Danish Comprehensive Cancer Center og støttes økonomisk af Kræftens Bekæmpelse.

                                                 

Alle kræftafdelinger i Danmark, der giver strålebehandling, samt Center for Nukleare Teknologier på DTU Nutech og Dansk Center for Partikelterapi, alle universiteter i Danmark er involveret i centret. Derudover er der et tæt samarbejde med de danske multidisciplinære cancergrupper omkring kliniske protokoller. Der samarbejdes om mange forskellige projekter indenfor fysik, biologi og behandling med et fælles mål om forbedring af kræftbehandlingen og en samtidig begrænsning af bivirkningerne. Stråleterapi er en skånsom og effektiv behandling, der tilbydes ca. halvdelen af alle kræftpatienter i løbet af deres sygdomsforløb - enten som helbredende eller lindrende behandling. 

Læs mere om forskningscentrets Vision og mission og Værdier og kernefortælling.

Ved Danske Kræftforskningsdage i Odense var DCCC Stråleterapi repræsenteret med en stand og Cai Grau fortalte om forskningscentret i foredragssalen. På billedet ses koordinator Stine Korreman og centerleder Cai Grau.
Ved Danske Kræftforskningsdage i Odense var DCCC Stråleterapi repræsenteret med en stand og Cai Grau fortalte om forskningscentret i foredragssalen. På billedet ses koordinator Stine Korreman og centerleder Cai Grau.

Forskningscentret ledes af professor Cai Grau fra Aarhus Universitetshospital. Professor Stine Korreman fungerer som koordinator for de projekter, som omhandler basal og translationel forskning og de nationale infrastrukturprojekter, som skal understøtte forskningen i hele centret, mens Professor Jesper Grau Eriksen er koordinator for de kliniske forskningsprojekter. Disse tre samt akademisk koordinator Louise Vagner Laursen er ansvarlige for den daglige ledelse og drift af centret.

Foruden den daglige ledelse har centret en styregruppe, som består af en repræsentant udpeget fra hver af de deltagende afdelinger. Styregruppen bidrager til en bred ledelsesmæssig, videnskabelig og klinisk forankring af centrets aktiviteter på de deltagende afdelinger og institutioner. Formandsskabet i styregruppen går på skift mellem de største deltagende afdelinger 1 år ad gangen.

Et internationalt ekspertpanel (international advisory board) bestående af fem førende forskere inden for stråleterapi er nedsat for at assistere ledelsen og styregruppen primært i forbindelse med en planlagt midtvejsevaluering i 2020, hvor de igangværende forskningsprojekter evalueres og de resterende midler i bevillingen fordeles, samt ved evaluering af ph.d. projekter ved uddeling af stipendier.

Forskningen i centret er delt op i 29 forskellige arbejdsgrupper, hver med en ledelse bestående af 1-6 personer, som er ansvarlige for fremdrift i arbejdsgruppens forskningsområde. I alt er er der mere end 150 aktive forskere og klinikere involveret i centret.

Involverede forskere og klinikere
Læs mere
Vision og mission
Læs mere
Værdier og kernefortælling
Læs mere