Colorektalkræft (IP10)

I Danmark modtager ca. 400 patienter med endetarmskræft strålebehandling forud for operation efter DCCGs retningslinjer. Det er essentielt for videreudviklingen af strålebehandlingen, at vi opnår større viden om risiko for bivirkninger og bedre kan forudse effekten.

Med dette projekt vil man analysere detaljerede data vedrørende patient rapporterede bivirkninger og sammenholde det med forskellige mulige teknikker til at tilrettelægge strålebehandlingen til den enkelte. Man vil derudover undersøge såkaldte biomarkører i væv og blod for effekt og bivirkninger af strålebehandlingen.

Tilsammen skal disse studier danne bagrund for, at man kan identificere patienter, der kan indgå i kommende kliniske forsøg med mere skånsom dosis og tekniker, og identificere de patienter, der vil have brug for en mere intensiv behandlingsstrategi eller de, som muligvis kan nøjes med definitiv strålebehandling alene og derved undgå operation.

Har du lyst til at vide mere om forskningen inden for colorektalkræft, kan du læse videre på vores engelske del af hjemmesiden her.