Kliniske studier - Prostatakræft

Igangværende og planlagte studier

PROPRO 

I dag har vi begrænset viden omkring, hvordan det går patienter med prostatakræft, der har modtaget strålebehandling. Vi mangler konkret viden om, hvor mange patienter, som får et tilbagefald, og hvor dette tilbagefald er lokaliseret – lokalt i prostata, i bækkenets lymfeknuder eller i knoglerne. Vi mangler også detaljeret viden om bivirkninger efter moderne strålebehandling. PROPRO vil systematisk indsamle og opdatere informationer i den nationale prostatakræft database for at skabe et overblik over dette.

 

PROSALBRA 

Brachyterapi (indvendig strålebehandling) i prostata har i videnskabelige undersøgelser vist sig lovende til behandling af et lokalt tilbagefald i prostata.

Figur 4. High-dose-rate (HDR) brachyterapi af prostatakræft. Nålene forbindes til en maskine (afterloader), der fører en radioaktiv kilde op i prostata, hvor den afgiver stråling.

Brachyterapi til nydiagnosticeret prostatakræft er en veletableret behandlingsform med gode resultater. Brachyterapi giver mulighed for at give en høj stråledosis til prostata og sædblærerne, mens man samtidig skåner blæren, endetarm samt penis´ nerver og blodkar. Behandlingen øger risikoen for vandladningsgener, ligesom teknikken kræver et mindre operativt indgreb under bedøvelse. En mulig strategi for at undgå vandladningsgener er at behandle det område i prostata, hvor kræften ses på skanninger med MR og PET/CT – såkaldt fokal brachyterapi.

PROSALBRA er et dansk nationalt baseret videnskabeligt studie støttet af DAPROCA (Dansk Prostatacancer Gruppe), hvor vi vil undersøge muligheden for at give fokal brachyterapi til patienter med l tilbagefald af kræft i prostata, og undersøge bivirkningerne og effekten af en sådan behandling. 

Læs mere om PROSALBRA studiet HER.

 

OLIGOPRO 

Patienter med spredning til lymfeknuder eller knogler behandles som standard med hormonbehandling. Nye forskningsresultater peger imidlertid på, at strålebehandling mod prostata kan forbedre overlevelsen hos patienter, der har 1-3 metastaser – såkaldt oligometastatisk sygdom. Derudover synes strålebehandling mod metastaserne at kunne forsinke kræftsygdommens udvikling og forebygge komplikationer. OLIGOPRO er et dansk nationalt forskningsprojekt, der undersøger værdien af en mere aggressiv behandlingsstrategi hos prostatakræft patienter, hvor sygdommen på diagnosetidspunktet har spredt sig til knogler eller lymfeknuder. Undersøgelsen vil fokusere på effekten af strålebehandlingen målt på risiko for tilbagefald, overlevelse og bivirkninger.

Figur 5. Eksempel på stereotaktisk strålebehandling af metastase i korsbenet hos patient med prostatakræft.

 

PTPRO 

Protonterapi bliver tilgængelig i Danmark i januar 2019 med åbningen af Dansk Center for Partikelterapi (DCTP). Partikelterapi er en nyere og mere skånsom form for strålebehandling. Det specielle ved partikelterapi er, at partikelstrålerne rammer kræftknuden meget velafgrænset. Dermed skånes det omkringliggende væv og bivirkninger som følge af behandlingen reduceres. PTPRO undersøger om protonterapi med fordel kan anvendes til patienter med lokal fremskreden prostatakræft. I projektet trækkes der lod mellem vanlig strålebehandling med fotoner (kraftig røntgenstråling) eller protoner. Undersøgelsen sammenligner de to former for strålebehandling ved at måle på risiko for tilbagefald, overlevelse og bivirkninger.

CheckPRO

Randomiseret fase 2 forsøg 'Stereotactic body radiation therapy, SBRT of a soft tissue metastasis in combination with checkpoint inhibitors in metastatic castration-resistant prostate cancer – CheckPRO'

Formålet med forsøget er at undersøge en kombination af immunterapi og strålebehandling for patienter med kasterations-resistent metastaserende prostatakræft. Forsøget undersøger de kliniske fordele og risici ved behandlingen, progressionsfri overlevelse og responsraten. Derudover undersøges biologien bag behandlingen, dvs. hvordan immunterapi i kombination med strålebehandling virker og hvordan immunsystemet kan aktiveres til at bekæmpe kræftsygdommen.

Find mere information om CheckPRO studiet her.

 

Har du lyst til at vide mere om forskningen inden for prostatakræft, kan du læse videre på vores engelske del af hjemmesiden her