Apparatur

Behandling med stråleterapi foregår i et behandlingsrum, hvor et stort apparat kaldet en accelerator kan danne og afgive strålingen meget præcist. En accelerator kaldes også nogle gange i daglig tale en 'strålekanon'. Acceleratoren kan producere både røntgen- og elektronstråling. Den er ca. 2 meter høj, og kan roteres rundt om et leje hvor patienten ligger, så strålingen kan gives fra forskellige vinkler, og man derved opnår den bedst mulige behandling, samtidig med at man så vidt muligt begrænser skader på det raske væv. Patienten placeres på lejet, og det tjekkes at patienten ligger korrekt. Dette gøres ved hjælp af optegninger på huden og laserstråler i behandlingsrummet. I mange tilfælde udføres også en CT-scanning mens patienten ligger på lejet. Under selve behandlingen er patienten alene i behandlingsrummet, mens personale holder øje med patient og behandling fra et kontrolrum. Patient og personale kan tale sammen under behandlingen via et højttaleranlæg.

En helt ny acceleratorteknologi, som er ved at blive implementeret på Odense Universitetshospital, Herlev Hospital og Rigshospitalet kombinerer strålebehandling og MR-scanning. Denne nye teknologi gør det muligt at følge tumorens bevægelser i løbet af strålebehandlingen og man kan derved ramme tumoren mere præcist. 

Billedet viser et behandlingsrum med en accelerator, som kan danne og afgive stråler.
Billedet viser et behandlingsrum med en accelerator, som kan danne og afgive stråler.