BUGSPYTKIRTELKRÆFT (DPG)

Stereotaktisk stråleterapi (SBRT) til patienter med lokalt avanceret pancreascancer (LAPC). Et danskt fase II studie

30 deltagere
Clinical Trials ID: NCT03648632
Læs mere her.

LAPC-03 Kemoterapi (FOLFIRINOX) efterfulgt af lokalbehandling (operation, strålebehandling og/eller irreversibel elektroporation (IRE)) hos patienter med lokalavanceret pancreas cancer (LAPC)

Nationalt studie til patienter med LAPC (dvs. til patienter, der måske kan opereres senere hvis forbehandling med kemoterapi og/eller SBRT får deres tumor til at skrumpe).
EudraCT nr.: 2017‐003775‐62

MR-hyperpolarisering - Undersøgelse af, om ændringer i kræftknudens stofskifte målt ved MR-skanning kan forudsige gavn af kemoterapi ved kræft i bugspytkirtlen

Studiets formål er at undersøge om ændringer i kræftknudens stofskifte målt ved MR-skanning kan forudsige gavn af kemoterapi ved kræft i bugspytkirtlen.

15 deltagere
EudraCT nr.: 2016-004491-22

CHECKPAC 

Et fase 2 studie af immunologisk checkpoint inhibition, Nivolumab med eller uden Ipilimumab i kombination med stråleterapi for patienter med metastatisk pancreaskræft. Formålet med studiet er at undersøge, om nivolumab med eller uden ipilimumab i kombination med strålebehandling kan føre til stabilisering eller skrumpning af kræftvævet.

160 patienter
Clinical Trials ID: NCT02866383
Læs mere her.