Forskning i DCCC Stråleterapi

Forskningen i det nationale forskningscenter for stråleterapi er multidisciplinær og involverer biologiske, fysiske og kliniske problemstillinger.

Hvorfor forske i stråleterapi?

Forskningen i centret skal sikre udviklingen af behandling med stråleterapi og skal dokumentere, hvilken behandling der er bedst for den enkelte patient. Målsætningen er, at kunne tilbyde alle relevante patienter i Danmark deltagelse i kliniske forsøg. Forsøgene undersøger hvilke patienter, der skal tilbydes strålebehandling, kombinationer med immunterapi og anden medicinsk kræftbehandling, anvendelse af ny og mere skånsom teknologi mv., for at fastslå effekt og bivirkninger ved behandlingen. Det overordnede mål er at helbrede så mange patienter som muligt med færrest mulige bivirkninger. Dette kræver også en bedre biologisk forståelse af strålefølsomhed ved hjælp af genetisk profilering, ny funktionel billeddannelse af svulster og raske væv, samt nye teknologier som integrerede MR-acceleratorer og protonbehandling. 

 

På forskningscentrets kick-off møde i Middelfart var der livlige videnskabelige diskussioner.
På forskningscentrets kick-off møde i Middelfart var der livlige videnskabelige diskussioner.

Vores arbejdsgrupper

Forskningen i centret er opdelt i 29 forskellige arbejdsgrupper eller "Work Packages", se forskningscentrets organisationsdiagram. Otte af disse arbejdsgrupper er 'Nationale Fokusområder' og de beskæftiger sig primært med biologi og fysik i projekter, der udvikler nye metoder til at forstå tumorbiologien, forbedre billeddannelsen, udvikle teknologien med mere. Alt sammen viden, der kan bruges til at optimere behandlingen i klinikken. Seks af arbejdsgrupperne, de såkaldte 'Nationale Infrastrukturer', har til opgave at understøtte forskningen på forskellige områder på tværs af landet. Det sker ved, at der stilles ekspertise og faciliteter til rådighed. De resterende 15 arbejdsgrupper hører under de 'Kliniske Forskningsprojekter', og i disse arbejdsgrupper forberedes, planlægges og udføres kliniske studier, der skal teste nye behandlinger i klinikken. Der er mere end 150 aktive forskere og klinikere tilknyttet centret. 

 

 Klik på figuren for at se forskningscentrets organisationsdiagram.

 

Læs mere om forskningen i centret HERUNDER:

Nationale Fokusområder
Basal og translationel forskning Læs mere
Nationale Infrastrukturer
Viden og faciliteter der understøtter de øvrige arbejdsgrupper Læs mere
Kliniske Forsknings-projekter
Planlægning og gennemførelse af kliniske studier Læs mere
Publikationer
Artikler der omhandler forskningen i centret Læs mere
Acknowledgement og logoer
Download logoer og find acknowledgement frase Læs mere
Ph.d. projekter
Beskrivelser af de tilknyttede ph.d. projekter Læs mere