Børnekræft (IP1)

I Danmark bliver cirka 200 børn årligt diagnosticeret med en kræftsygdom. På trods af de gode overlevelsesprognoser indenfor kræftbehandling, oplever flere af børnekræftoverleverne senfølger af både fysisk, psykisk, og social karakter, som kan være alvorlige.

Udviklingen af en platform hvor der over tid kan indsamles data om foton og proton strålebehandling og senfølger, vil være et vigtigt redskab til at opnå indgående viden om senfølger hos disse patienter. Platformen skal danne grundlag for intensiveret forskning med fokus på senfølger efter strålebehandling, med det formål i fremtiden at øge overlevelsen for børn med cancer med så få senfølger som muligt.

Har du lyst til at vide mere om forskningen inden for kræft hos børn, kan du læse videre på vores engelske del af hjemmesiden her.

Relaterede sider