Analkræft (IP11)

Analkræft er en sjælden sygdom, der behandles med stråleterapi 3 steder i Danmark.

I forbindelse med etablering af Dansk Anal Cancer Gruppe (DACG) i 2017 har man taget initiativ til en fælles national forsknings plan, herunder udvikling af skræddersyet strålebehandling baseret på studier af risiko for udvikling af bivirkninger og sygdommens følsomhed for strålebehandling.

I denne del af projektet vil man analysere detaljerede data vedrørende patient rapporterede bivirkninger og sammenholde det med forskellige mulige teknikker til at tilrettelægge strålebehandlingen til den enkelte. Man vil derudover undersøge såkaldte biomarkører i væv og blod for effekt og bivirkninger af strålebehandlingen.

Tilsammen skal disse studier danne bagrund for, at man kan identificere patienter, der kan indgå i kommende kliniske forsøg med mere skånsom dosis og tekniker, og tilsvarende identificere de patienter, der vil have brug for en mere intensiv behandlingstrategi.

Har du lyst til at vide mere om forskningen inden for analkræft, kan du læse videre på vores engelske del af hjemmesiden her.