DESIRE

Data science infrastruktur til stråleterapi – støttet af Novo Nordisk Fonden

DESIRE-projektet (Data Science Infrastructure in Radiotherapy) vil skabe overblik over billeder, dosisplaner og øvrig relevant information fra alle danske stråleterapiafsnit. Dette vil skabe en unik planform for datascience i stråleterapien på højeste internationale niveau grundet de særdeles standardiserede retningslinjer for protokoller og behandling i Danmark. Danske dataforskere vil fremover kunne anvende komplette og organiserede data til datamining, deep learning og AI-baseret automatisering, inklusiv segmentering, dosisplanlægning, kvalitetssikring og modelbaseret forudsigelse af outcome. 

DESIRE-projektet søsættes i 2023 takket være en generøs femårig bevilling fra Novo Nordisk Fonden.

Læs meget mere på den engelske del af hjemmesiden.