Kliniske Forskningsprojekter

Nye behandlingsmuligheder og hypoteser genereret i arbejdsgrupperne under Nationale Fokusområder og Nationale Infrastrukturer vil blive testet i nationale kliniske forsøg og/eller populationsundersøgelser. Dette vil føre til større viden om, hvordan en specifik behandling med stråleterapi påvirker behandlingsresultatet i populationen.

Forskningscentret har 15 kliniske arbejdsgrupper, der alle planlægger og udfører kliniske forsøg. Læs mere om hver af de kliniske arbejdsgrupper ved at bruge navigationen.