LUNGEKRÆFT (DOLG)

NARLAL2: Novel Approach to Radiotherapy in Locally Advanced Lung cancer, Heterogeneous FDG-guided dose escalation with concomitant Navelbine 

Randomiseret fase 3 protokol, der tester standard strålebehandling med homogen dosisfordeling (66 Gy/ 33 fraktioner, med 5 fraktioner om ugen) overfor inhomogen dosisfordeling med eskaleret dosis, leveret over samme antal fraktioner. 

330 deltagere.
Clinical Trials ID: NCT02354274
Læs mere om studiet her


HERAN: HEterogeneously hypofractionated RAdiotherapy for locally advanced non-small cell lung cancer (NSCLC)

Registreringsprotokol, hvor princippet med inhomogen dosisfordeling testes hos NSCLC patienter, hvor kurativ strålebehandling ikke er mulig enten på grund af:

  • For stor risiko for bivirkninger (dosis til normalt væv, typisk lunge, er for høj)
  • Patienter i PS2 eller med oligometastatisk sygdom.

Behandlingen gives på 24 fraktioner, 5 fraktioner om ugen. Dosiseskalation i tumor og store lymfeknuder op til 66 Gy. PTV dækkes af 50Gy.

151 deltagere
Clinical Trials ID: NCT03742687
Læs mere om studiet her.

HERAN2: Heterogeneously Hypofractionated Radiotherapy for Locally Advanced NSCLC

182 deltagere
Clinical Trials ID: NCT05548504
Læs mere om studiet her.

PARAT: Palliative RAdioTherapy for lung cancer 

Randomiseret fase 3 protokol for lungecancerpatienter, der skal have pallierende thoracal strålebehandling. Der randomiseres mellem 30 Gy på 10 fraktioner overfor 20 Gy på 4 fraktioner.

1184 deltagere
Clinical Trials ID: NCT03632603
Læs mere om studiet her.

STRICTSTARLUNG: A Multicenter Phase II Study of Stereotactic Radiotherapy for Centrally Located Lung Tumors (STRICT-LUNG STUDY) and Ultra-centrally Located Lung Tumors (STAR-LUNG STUDY).

138 deltagere
Clinical Trials ID: NCT05354596
Læs mere om studiet her.