Kliniske studier og databaser

EMBRACE II studiet

EMBRACE II studiet er et international registrerings og interventionsstudie med inklusion af patienter med lokal avanceret cervixcancer. Studiet fokuserer på den eksterne strålebehandling og billedvejledt brachyterapi. Studiet er iværksat i på Aarhus Universitetshospital med inklusion af patienter. Rigshospitalet og Odense Universitetshospital ventes at inkludere patienter fra begyndelsen af 2019.

 

National database til registrering af strålebehandlede patienter med vulvacancer

Vulvacancer er en relativt sjælden kræftsygdom. Diagnostik og behandling af sygdommen er derfor centraliseret på Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital. Aktuelt foreligger der ikke nogen væsentlig prospektiv registrering for de patienter der tilbydes onkologisk behandling. Formålet med protokollen er at lave en prospektiv national vulvacancer database med samtlige patienter der har modtaget onkologisk behandling. Databasen skal inkludere informationer vedrørende den onkologiske behandling samt informationer i forbindelse med opfølgning og supplere den allerede eksisterende DGCG database.

 

Internationalt studie til strålebehandling af vaginal cancer

I samarbejde med den Europæiske organisation for stråleterapi (ESTRO) har vi påbegyndt udarbejdelse af et internationalt registreringsstudie med inklusion af patienter til strålebehandling for primær vaginalcancer. Planen er at protokollen skal anvendes i hele Danmark. Selve protokoludarbejdelsen foregår i onkologisk afdeling på AUH i tæt samarbejde med kollegaer i Leiden, Amsterdam, Paris og Wien.