Hoved-halskræft (IP4)

Hoved-halskræft (HHC) omfatter traditionelt forskellige sygdomstopografier og adskillige histologiske undertyper. Stor variation i antal tilfælde samt prognose for de enkelte sygdomme bidrager til kompleksiteten i håndteringen af HHC.

Udredning, behandling og opfølgning i Danmark er organiseret i den danske hoved-halskræftgruppe DAHANCA og dens undergruppe DATHYRCA. Alle aktiviteter foregår efter samme  principper overalt i landet i et multidisciplinært samarbejde på baggrund af evidensbaserede retningslinjer med tilhørende kvalitetssikring forankret i en national klinisk kvalitetsdatabase.

Det aktuelle projekt tager sigte på, i et multidisciplinært samarbejde, at undersøge effekten af nye strålebehandlingsprincipper ud fra kendskab til tumorens biologiske træk samt patienternes  konstitution. Derudover skal der, på individuelt niveau, sammenlignes med de hidtidig opnåede resultater baseret på DAHANCAs database, hvilket skal danne baggrund for nye strategier for individuel kræftbehandling.

Har du lyst til at vide mere om forskningen inden for hoved-halskræft, kan du læse videre på vores engelske del af hjemmesiden her.