Vision og mission

Vores vision

Hos DCCC Stråleterapi har vi en vision om, at vi i Danmark (og på verdensplan) - ved hjælp af et bredt nationalt samarbejde, og med patienten i fokus – skal forske endnu mere i, hvordan strålebehandling kan anvendes til at helbrede så mange kræftpatienter som muligt, med færrest mulige bivirkninger og senfølger - og anvende forskningsresultaterne til at forbedre kræftbehandlingen i hele Danmark.

 

 


 

Vores mission

Hos DCCC stråleterapi bidrager vi til denne vision med forskning af høj international klasse og herunder videns generering og vidensdeling inden for stråleterapien.

Vi har en mission om at al den viden, som bliver genereret i vores 29 forskellige arbejdsgrupper, bliver formidlet og delt. Det gælder både i det videnskabelige miljø, men i særdeleshed også til patienter og deres pårørende samt til patientforeninger og lignende. Vi ønsker et styrket nationalt samarbejde, hvor alle kræftpatienter i Danmark skal have de samme muligheder og kan tilbydes at deltage i kliniske studier uanset deres geografiske placering. Vi forsker med henblik på at forbedre behandlingen af kræft med strålebehandling i et omfattende klinisk samarbejde i hele Danmark, og skaber altså en ramme for indførelse af optimal stråleterapi baseret på videnskabelige beviser.

 

Hvordan?

Vi vil opnå vidensdeling inden for forskningen i stråleterapi blandt andet gennem Ph.D kurser og workshops, årlige møder og symposier og sidst, men ikke mindst, ved at skabe offentlig bevidsthed om de fremskridt, der sker. Den offentlige bevidsthed vil vi skabe gennem hjemmesider tilknyttet de forskellige forskningsområder samt gennem de sociale medier og pressen. Vi tror nemlig på, at Danmark med de rette samarbejder kan styrke sin position som et af verdens førende lande inden for stråleterapiområdet.

 

Anno 2019 er det færre end 10% af de danskere, som modtager stråleterapi, der også indgår i et klinisk studie. Vores mission er, at dette tal skal op på 50%, således at halvdelen af alle dem, som modtager stråleterapi i Danmark, også indgår i kliniske studier. Patienternes deltagelse i kliniske studier gør at vi hele tiden kan forbedre den måde, vi udfører strålebehandling,  så jo flere kliniske studier jo bedre strålebehandling. Fordi de 29 arbejdsgruppers hypoteser bliver testet i nationale kliniske studier, opnår vi hele tiden ny viden om, hvordan en behandling kan påvirke kræftoverlevelse, bivirkninger og senfølger. Vores forskningsresultater bruges altså til at forbedre kræftbehandlingen i Danmark (og verden), og netop derfor er kliniske studier så vigtige og en væsentlig del af arbejdet hos DCCC Stråleterapi.

 

For at gøre en lang historie kort, har vi hos DCCC Stråleterapi en mission om at:

  • flere patienter kommer igennem et vellykket behandlingsforløb og overlever deres kræftsygdom
  • færre patienter får bivirkninger og senfølger på grund af strålebehandling
  • endnu mere kvalitetsforskning inden for strålebehandlingsfeltet

 

Det er desuden vores vision og mission, der har skabt grundlaget for centerets værdisæt.