Vores værdisæt

 

Bedre behandling - færre bivirkninger - mere forskning – nationalt samarbejde

 

√ Bedre behandling

Stråleterapi er en vigtig del af lindren og helbredelse af kræft, da halvdelen af alle kræftpatienter på et tidspunkt i deres sygdomsforløb vil få brug for strålebehandling.

 

Færre bivirkninger

Stråleterapi er en behandlingsform, som bruges til rigtig mange patienter. Oftest med få bivirkninger. Med et mål om endnu bedre behandling,  vil vi også at sikre endnu færre bivirkninger og senfølger hos patienter, som modtager stråleterapi under deres behandlingsforløb.

 

√ Mere forskning

For at sikre en bedre behandling af kræftpatienter, samt færre bivirkninger og senfølger, er det vigtigt at vi bliver ved med at forske i stråleterapi og behandlingens effekt på patienterne. Vi vil derfor muliggøre endnu mere forskning inden for stråleterapien i Danmark, og dermed sikre at dansk forskning på området også fremadrettet opretholder sin stærke position.

Samtidighar vi et mål om, at 50% af de, som modtager strålebehandling i Danmark, også er en del af et klinisk studie.

 

√ Nationalt samarbejde

Centeret er baseret på nationalt samarbejde. Det betyder, at klinikere, forskere, biologer, læger mm. fra alle dele af Danmark arbejder sammen for hele tiden at forbedre stråleterapi behandling af kræftsyge, med det mål at helbrede så mange patienter som muligt, med så få bivirkninger og senfølger som muligt.  

 


 

Vi arbejder for...

 

... en verden hvor kræft ikke får lov til at bestemme over vores eget, vores familiers, vores venners og vores bekendtes liv. Med det udgangspunkt vil vi, at Danmark skal være et af de lande, hvor vi arbejder benhårdt for aktivt at forhindre dette. Når forskningen er vellykket, kommer det nemlig alle til gode.

Kræft har magten til nådesløs at rive os ud af vores dagligdag. Nogle gange tager canceren vores kære væk fra os, men det samler os også om et fælles mål: hele tiden at forbedre behandlingen og helbredelsen af sygdommen.

 

Hele 33-50% af befolkningen forventes at få kræft på et tidspunkt i løbet af livet. Af dem forventes det at omkring halvdelen får behov for stråleterapi i deres sygdomsforløb. Strålebehandling spiller derfor også en vigtig rolle i behandlingen af kræft for rigtig mange mennesker! Og kræft skelner ikke; den rammer store som små, unge som gamle, marathonløberen og hverdags-motionisten. Heldigvis er det stadig langt fra alle, som bliver ramt. Men det er dog få som kommer igennem livet, uden at se kræftens uhyggelige ansigt og konsekvenser - hvad enten det er på tæt hold eller længere ude i omgangskredsen. 

DCCC Stråleterapi faciliterer hver dag masser af forskningsprojekter landet over. Vi forsker for alle, også dem som ikke kender os. Vi arbejder for barnet på legepladsen og patienten på sygehuset. For de som har haft kræften helt inde på livet, og de som heldigvis aldrig har set dens konsekvenser på nært hold.

 

Kort fortalt, så arbejder vi hver dag på at opfylde vores målsætning om: 

bedre behandling - færre bivirkninger – mere forskning – nationalt samarbejde

 

Har du lyst til at vide mere om hvilke studier vi har tilknyttet centeret lige nu, kan du læse videre under vores side om forskning.