Prostatakræft

Hvad er prostatakræft?

Prostatakræft er en hyppig kræftform hos mænd. Der ses omkring 4464 nye tilfælde årligt i Danmark og 1178 dødsfald årligt. Sygdommen rammer primært mænd med alder over 65 år, men opstår hos nogle få allerede fra 40 års alderen.

 

Figur 1. Nye tilfælde og dødelighed af prostata kræft i Danmark.
Kilde: NORDCAN

 

Symptomer

Der er sjældent nogle særlige symptomer forbundet med afgrænset og helbredelig prostatakræft. Symptomer på kræft i prostata kan dog være hyppig vandladning, slap stråle, nedsat mængde sæd, blod i sæd og impotens. Har sygdommen spredt sig til knogler kan der være smerter.

Figur 2. Skitse af det mandlige bækken set fra siden.

 

Diagnostik og behandling

I disse år foregår en væsentlig udvikling indenfor diagnostik og behandling af patienter med prostatacancer. Avanceret billeddiagnostik med PET/CT skanning og MR skanning giver mulighed for at få deltaljeret viden om patientens udbredning af prostatakræft, der kan anvendes til at tilrettelægge en optimal behandlingsstrategi. Tilsvarende vil avancerede behandlingsmetoder som stereotaktisk (højpræcision) strålebehandling, brachyterapi (indvendig strålebehandling) og partikelstråling åbne muligheden for mere målrettet behandling af patienter med nydiagnosticeret prostatakræft, tilbagefald af prostatakræft eller patienter med begrænset spredning af prostatakræft (oligometastatisk sygdom).  For at kunne ændre den nuværende praksis frem mod mere højteknologiske behandlingsmuligheder, er der brug for mere viden om behandlingseffekt, bivirkninger og recidiv mønster hos tidligere strålebehandlede patienter med prostatakræft.

Figur 3. PSMA PET/CT skanning  af prostatakræft patient med metastase i lymfeknude i bækkenet (pil).

 

Formål med forskningsprogrammet

Vi ønsker at kortlægge behandlingseffekten, recidiv mønsteret og bivirkningerne hos prostatakræft patienter, der har modtaget strålebehandling. Projektet vil endvidere undersøge værdien af eksperimentel strålebehandling hos prostatakræft patienter.

Har du lyst til at vide mere om forskningen inden for prostatakræft, kan du læse videre på vores engelske del af hjemmesiden her