OLIGOMETASTATISK SYGDOM

BONY-M - Stereotaktisk strålebehandling af knoglemetastaser hos patienter med oligometastatisk sygdom - et fase II studie

Det overordnede formål med studiet er at evaluere sikkerhed og effektivitet af stereotaktisk ablativ strålebehandling (SABR) mod knoglemetastaser hos patienter med oligometastatisk sygdom, når dette introduceres pragmatisk i den daglige kliniske kontekst.
Sygdomsgrupper: Brystkræft (kvinder), Lungekræft, Tyktarmskræft

67 patienter.
ClinicalTrials ID: NCT05101824
Læs mere om studiet her.

SOFT – et fase 2 studie af stereotaktisk strålebehandling af bløddelsmetastaser under mellemgulvet

Studiet har til formål at undersøge om bløddelsmetastaser under mellemgulvet sikkert kan behandles med højdosis stråler hos patienter, hvor der ikke er mulighed for en helbredende behandlingsstrategi. Samtidig undersøges effektiviteten af behandlingen samt livskvaliteten før og efter behandlingen.

61 patienter.
ClinicalTrials ID: NCT04407897.
Læs mere om studiet her.

 

Re-TREAT: Re-irradiation for Relapsed Brain Metastases

ClinicalTrials ID: NCT05126875
Læs mere om studiet her.

 

ESO-SPARE: Esophagus Sparring Radiotherapy for Thoracic and Cervical Metastatic Spinal Cord Compression

ClinicalTrials ID: NCT05109819
Læs mere om studiet her.