Oligometastatisk sygdom (IP15)

Kræftpatienter med metastatisk sygdom betragtes generelt som uhelbredelige. En undergruppe af disse patienter har begrænset sygdom (oligometastaser), der er tilgængelige for behandling med kirurgi, strålebehandling eller anden lokal behandling. Nye forskningsresultater tyder på, at nogle patienter kan få forlænget deres sygdomsfri periode ved aggressiv lokalbehandling af oligometastaser. Effekten på overlevelse, symptomer og livskvalitet er ikke klarlagt.

I OLIGO projektet vil vi danne en platform for lokalbehandling af oligometastaser. Vi vil lave en undersøgelse af hvilke lokale behandlingsformer, der er udbredt på kræftafdelingerne i Danmark. Undersøgelsen vil danne baggrund for et katalog over behandlingstilbud. Vi planlægger en national workshop, hvor vi vil dele erfaringer. Vi vil designe et fælles nationalt registreringstudie for lokalbehandling af oligometastaser. Studiet vil desuden undersøge, om man på baggrund af blodprøver kan forudsige, hvilke patienter, der har gavn af aggressiv lokalbehandling. OLIGO projektet vil understøtte udviklingen af effektive og skånsomme metoder til lokalbehandling af oligometastaser i hjerne, lunger, lever, knogler og bløddele. 

Har du lyst til at vide mere om forskningen af oligometastatisk sygdom, kan du læse videre på vores engelske del af hjemmesiden her.