Gitte Persson

MD, PhD, Associate Professor Dept. of Oncology, Herlev Hospital gitte.persson.03@regionh.dk
Forskningsområde

DK: Primære forskningsområder: Lungekræft, oligometastaser, kliniske studier, stereotaktisk strålebehandling, palliativ strålebehandling, åndedrætstilpasning og billedvejledning.

UK: Primary research areas: lung cancer, oligometastatic disease, clinical trials, stereotactic radiotherapy, palliative radiotherapy, respiratory adaptation and image guidance.

Arbejdsgrupper Publikationer
  • Josipovic M, Aznar MC, Thomsen JB(1), Scherman J, Damkjaer SM, Nygård L, Specht L, Pøhl M, Persson GF Deep inspiration breath hold in locally advanced lung cancer radiotherapy: validation of intrafractional geometric uncertainties in the INHALE trial. Br J Radiol. 2019 Dec;92(1104):20190569. 2019
  • Scherman J, Appelt AL, Yu J, Persson GF, Nygård L, Langendijk JA, Bentzen SM, Vogelius IR. Incorporating NTCP into Randomized Trials of Proton Versus Photon Therapy. Int J Part Ther. 2019 Winter;5(3):24-32. 2019