Kliniske studier - Kræft i lever og galdeveje

Aktuelle studier og udviklingsprojekter

  1. Protonbehandling til alle patienter med primær leverkræft, hvor dosis til den omkringliggende lever reduceres markant. Patienter med tumorer op til 12 cm samt Child-Pugh B8 max kan henvises.
  2. Randomiseret fase II protokol til patienter med op til 4 cm store levermetastaser fra tyktarmen, hvor der trækkes lod til enten mikrobølge-ablation (hvor kræftknuden varmebehandles) eller stereotaktisk strålebehandling. I dag er ablation førstevalg ved små kræftknuder op til 4 cm. Der er studier, der tyder på, at lokalkontrollen er bedre efter stereotaktisk strålebehandling, hvorfor dette ønskes belyst i et randomiseret studie.
  3. Undersøgelse af vejrtrækningens påvirkning på kræftknudens bevægelse: I dette studie vil vi undersøge om, det er en fordel at planlægge og give stereotaktisk strålebehandling i holdt åndedræt. Derudover vil vi undersøge, hvordan man kan behandle patienter med levermetastaser ved hjælp af MR-billedvejledt stereotaktisk strålebehandling uden brug af guldmarkører, som ellers ofte er nødvendige at implantere forud for strålebehandling for at sikre god behandlingspræcision
  4. Udvikling af metoder til at følge tumorbevægelse og afgivet dosis, mens der strålebehandles, med henblik på at forbedre præcisionen af stereotaktisk strålebehandling. Målet er at sikre, at tumor får den optimale dosis, samtidig med at dosis til omkringliggende væv holdes så lav som muligt for at minimere risikoen for bivirkninger.
  5. Udvikling af metoder til adaptiv MR vejledt strålebehandling på en MR accelerator. Den optimale visualisering af tumor og raskt omkringliggende væv vil muliggøre daglig tilpasning af den leverede dosisfordeling og dermed sikre præcis dækning af tumor med optimal dosis, samtidigt med at det omkringliggende væv spares mest muligt og bivirkningerne mindskes.
  6. Et registreringsstudie omfattende alle danske patienter, der modtager stereotaktisk strålebehandling mod lever og galdeveje.

Fremtidige kliniske protokoller

  1. Protonbehandling til store levermetastaser, hvor konventionel strålebehandling ikke er en mulighed

Figur 1. Bestråling af en levertumor. Tumor skal mindst have 37.7 Gy stråledosis mens så meget som muligt af leveren holdes under 15 Gy. De farvede områder i (A) og (B) angiver områder der mindst får henholdsvis 37.7 Gy og 15 Gy. I (A) stråles der med hård røntgen-stråling (fotoner). I (B) stråles der med protoner. Som man kan se, er lavdosis området på 15 Gy betydeligt mindsket ved protoner. (C) Monitoreringsteknikker, som bl.a. udvikles i relation til dette projekt, gør det muligt at følge tumorens bevægelse som følge af vejrtrækning under stråbehandlingen (her ca. 20 mm i patientens længderetning). Ved hjælp af avancerede teknikker, kan det sikres, at der f.eks. kun stråles, når tumoren bevæger sig ind i det planlagte grønne område.