KRÆFT I HJERNEN (DNOG)

Database til opfølgning af strålebehandling mod hjernen (DNOG1)

Systematisk indsamling og registrering af data (behandlingseffekt, bivirkninger, livskvalitet mm.) hos patienter med tumorer i hjernen. Et særligt fokus vil være på patienter, der har fået strålebehandling mod hjernen. Data bruges til at forbedre strålebehandling og tilrettelægge opfølgning for mulige stråleskader.               

Senfølger efter strålebehandling af hjernetumorer (DNOG2) 

I studiet sammenlignes dosis-volumen effekt på kognitiv forringelse hos patienter behandlet med protoner eller photoner mod specifikke hjerneområder på forskellige tidspunkter efter bestråling. Hippocampus betragtes som det vigigste organ i risiko, og 3 år er det primære tidspunkt for analyse
Desuden har studiet til formål at validere "Normal Tissue Complication Probability" (NTCP) modellen for kognitiv forringelse efter strålebehandling mod hippocampus, som er estimeret i de tidligere DNOG studier

300 deltagere.
Clinical Trials ID: NCT04306432
Læs mere om studiet her (engelsk) 

DEPeNDS (DNOG3)

Ved brug af en maskinlærings-algoritme undersøges værdien af en række parametre (kliniske og dosimetriske) for selektion af patienter med primære hjernetumorer til protonbehandling.
Forsøgets formål er at optimere selektionen af patienter og opnå national konsensus. Desuden vil studiet bidrage til forbedring af dosisplanlægning.

100 deltagere.
Læs mere om protokollen.                                

Avanceret MR skanning til undersøgelse af stråleinducerede hjerneskader (DNOG4) 

Det overordnede formål med forsøget er at undersøge, om man kan bruge specifikke MR parametre til at forudsige senfølger af strålebehandling mod hjernen. Dette gøres ved at analysere relationen af en række MR parametre (APT-CEST, perfusion og diffusion) til ændringer i patienternes neurokognitive funktion og stråledosis. Desuden undersøger vi specifikke genetiske risikofaktorer for udvikling af neurokognitive senfølger.

65 deltagere.