Kræft i lever og galdeveje

Hvad er kræft i lever og galdeveje?

Kræft i leveren dækker over både primær leverkræft (hepatocellulært carcinom), levermetastaser, som er spredning fra andre kræftformer (oftest fra tyktarmen) eller kræft i galdeveje og galdeblære.

Udredning og behandling

Patienter med kræft i leveren vurderes på multidisciplinære konferencer med henblik på lokalbehandling, hvis sygdommen er lokaliseret og ikke har spredt sig til andre dele af kroppen.

Stereotaktisk strålebehandling er en ud af flere mulige lokalbehandlinger, der kan tilbydes patienter med en god leverfunktion. Ved stereotaktisk strålebehandling gives en meget høj dosis på få gange, da dette øger effektiviteten af strålebehandlingen. Teknikken kræver stor præcision hvilket kan være vanskeligt grundet bevægelse. I leverområdet er der stor indre bevægelse, fx som følge af vejrtrækning, og det kan være vanskeligt at forudse bevægelsen af både tumor og normale organer, som tåler strålebehandling dårligt som fx tarmen. Det er derfor nødvendigt at udvikle metoder til at håndtere bevægelserne under behandling. En anden udfordring er, at når man stråler mod en kræftknude i leveren, vil man også medbestråle noget af den raske lever. En del patienter med primær leverkræft har samtidig skrumpelever, og en skrumpelever tåler strålebehandlingen dårligt. Derfor skal dosis til det ikke tumorbærende levervæv holdes så lav som muligt. 

Med en ny form for strålebehandling, hvor der stråles med protoner i stedet for som vanligt med røntgenstråler, kan dosis til leveren reduceres markant, samtidig med at den samme høje dosis til tumor opretholdes (Se figur 1 - Kliniske studier). Dermed bliver det muligt at forsøge at behandle større tumorer end vi gør i dag med vanlig strålebehandling samt at behandle pt med en dårlig leverfunktion ( op til Child-Pugh score 8 ) . I April 2022 blev der derfor åbnet et nationalt fase II studie, der skal undersøge bivirkningerne og overlevelsen efter proton behandling ved både små og store tumores ( op til 12 cm)  samt ved patienter med en dårlig lever funktion. Patienter fra alle centre i DK der behandler HCC kan henvise patienter til den nationale fase II protokol på Dansk Center for Partikelterapi.

Adaptiv billedvejledt strålebehandling på en MR accelerator og vejrtrækningsstyret strålebehandling er to andre nye teknikker, der arbejdes med i Danmark. Begge teknikker vil kunne øge præcisionen i behandlingen og samtidigt også nedsætte dosis til de raske omkringliggende organer.

I Danmark har vi i 2017 nedsat et nationalt udvalg af læger og hospitals-fysikere, der arbejder med at forbedre strålebehandlingen indenfor lever og galdeveje. Udvalget skal udarbejde nationale retningslinjer og skabe mulighed for at patienterne, uanset bopæl, kan indgå i nationale studier. For at opgøre kvaliteten af den nuværende behandling og kunne sammenligne den med fremtidige behandlinger (fx med protoner, vejrtrækningstyret, eller adaptiv behandling på en MR accelerator), opsamles der desuden data fra alle patienter, der behandles med stereotaktisk strålebehandling i en national database. Formålet er at registrere bivirkninger, livskvalitet, effekt af behandlingen samt overlevelse.

Læs mere om de kliniske studier inden for kræft i lever og galdeveje her.

Har du lyst til at vide mere om forskningen inden for kræft i lever og galdeveje, kan du læse videre på vores engelske del af hjemmesiden her