Behandlingsplanlægning og automatisering (WP5)

I de kommende år introduceres flere nye behandlingsmetoder indenfor strålebehandling. Det er fx protonterapi på det nye Dansk Center for Partikelterapi, og MR-vejledt strålebehandling på Københavns og Odense Universitetshospitaler. I dette projekt udvikles et nationalt initiativ til indførelse af standarder og automatisering af forberedelsen og planlægningen af strålebehandling, som skal understøtte nationale protokoller for klinisk forskning og selektion af patienter til de nye behandlingsmetoder. Modellering af mulige bivirkninger af strålebehandlingen i forskningen og selektionen er kritisk afhængig af konsistente nationale standarder for indtegning af organer på medicinske billeder og for planlægning af strålebehandlingen.

 

Vil du vide mere om forskningen inden for behandlingsplanlægning og automatisering, kan du læse videre på den engelske del af hjemmesiden her