Nationale Fokusområder

Otte arbejdsgrupper er samlet under 'Nationale Fokusområder' og beskæftiger sig hovedsageligt med basal og translationel forskning inden for biologi, billeddannelse og planlægning og levering af strålebehandling.

For en beskrivelse af hver af de otte arbejdsgrupper benyt venligst navigationen.