National infrastruktur for eksperimentel stråleonkologi (WP10)

Den nationale infrastruktur for eksperimentel stråleonkologi omfatter faciliteter til prækliniske forsøg, der indgår som en del af de øvrige arbejdspakker. 

Dette gælder både adgang til eksperimentelt udstyr og set-ups, brugen af en række relevante biologiske modeller for både tumor- og normalvæv, og også muligheden for assistance i forhold til eksperimentelt design og know-how indenfor radiobiologisk forskning. Der kan tilbydes hjælp til design og set-up af prækliniske forsøg både indenfor in vitro og in vivo forskning.

Dette vil understøtte og udvikle den kliniske forskning i centret.

Vil du vide mere om den nationale infrastruktur for eksperimentel stråleonkologi, kan du læse videre på den engelske del af hjemmesiden her