Senfølger og patientrapporterede oplysninger (WP7)

For at sikre patienter behandlet med radioterapi (RT) bedst mulige livsbetingelser under og efter RT, er det nødvendigt at tage alle tilgængelige redskaber og metoder i brug. Brugen af PRO – patient reported outcome - kan være med til at nå dette mål, og et øget fokus på senfølger samt intensiveret forskning indenfor området kan ændre livet for mange patienter. Udvikling og test af forskellige PRO-værktøjer under/ efter RT vil dokumentere hyppighed, sværhedsgrad og udvikling over tid med hensyn til RT relaterede senfølger. Det vil resultere i bedre information til patienter samt identificere områder for studier i intervention.

Følgende laves:

  • National workshop om RT relaterede PRO i DMCG’erne (consensus nås og PRO skal i trial)
  • Potentialet af PRO hos hoved-halskræftpatienter under RT, et nationalt studie
  • Potentialet af en PRO-model ved RT af brystkræft

Disse projekter kan danne basis for valg af generisk PRO-model til brug under RT og ved detektering og håndtering af senfølger efter RT.

 

Vil du vide mere om forskningen inden for senfølger og patientrapporterede oplysninger, kan du læse videre på den engelske del af hjemmesiden her