Nationalt dosimetrilaboratorium (WP11)

Dosimetri udgør det fysiske grundlag for stråleterapi, og dosimetri er nødvendig igennem hele behandlingskæden fra kalibrering af nyt udstyr til verifikation af om patienterne tildeles de doser, som lægerne foreskriver. Dosimetri er et aktivt forskningsfelt, særligt i relation til nye behandlingsformer såsom partikelterapi og behandling i lineære acceleratorer med indbygget MR billeddannelse. For disse behandlinger foreligger der endnu ikke standard måleprotokoller, som hospitalerne uden videre kan anvende. DTU har de seneste år opbygget et unikt laboratorium, som forsker i dosimetri til ny avanceret stråleterapi, og dette projekt vil bringe DTU’s laboratorium tættere på hospitalerne, så det udnyttes optimalt.

Projektet har to aktiviteter:

  1. at skabe et nationalt forum for udveksling af erfaringer indenfor dosimetri.
  2. at understøtte konkrete forskningsprojekter inden for dosimetri til ny avanceret stråleterapi.

Vil du vide mere om det nationale dosimetrilaboratorium, kan du læse videre på den engelske del af hjemmesiden her

Se også vores webinar fra 15. marts 2021, hvor forskerne fortæller om deres arbejde.