Patrik Sibolt

Hospitalsfysiker, PhD Stråleterapiens forskningsenhed, Herlev, Herlev Hospital patrik.sibolt@regionh.dk
Forskningsområde

DK: Forskningsbaggrund indenfor tidsopløst dosimetri og Monte Carlo beregninger, med et klinisk fokus på bevægelsestilpasset og adaptiv stråleterapi.

UK: Research background within time-resolved dosimetry and Monte Carlo calculations, with a clinical focus on motion adjustment and adaptive radiotherapy. 

Arbejdsgrupper