Bevægelse og deformation af organer i protonterapi ved hjælp af deformerbare 3D dosimetre

Ph.d. studerende Simon Vindbæk Jensen, Aarhus Universitetshospital.

Problemstilling
Protonterapi er en ny behandlingsmetode som er til rådighed i Danmark. Den traditionelle stråleterapi bruger høj energi lys, hvilket vil bevæge sig hele vejen igennem patienten og afgive en dosis under hele vejlængden. Protoner stopper derimod i en bestemt dybde og afsætter det meste af sin energi. Det vil sige man kan spare det sunde væv i at modtage stråling, da man ikke afgiver en dosis hele vejen igennem patienten.Dette medfører derimod at en behandling er mere følsom overfor bevægelse af patienten. Respiration og hjerteslag leder eksempelvis til forholdsvis store bevægelse af organerne, hvilket ville sige i det værste tilfælde, at en fejlslået plan ville afgive hoveddelen af dosis ved siden af kræfttumoren. For at tage højde for dette har man brug for en metode til at verificere at man ligger indenfor en acceptable tolerance i forhold til den planlagte behandling. Det kunne f.eks. være ved overvågning af patienten under behandlingen med CT-billeder eller MRI billeder. CT-billeder introducer dog en forøget dosis og giver ikke et rummeligt billede. Desuden er det er endnu ikke muligt at kombinere MRI maskinen med protonterapi.

Målet
Projektet tager udgangspunkt i at bruge 3D dosimetre, som er udviklet ved Aarhus Universitet, til at karakterisere og på sigt verificere de behandlingsplaner som vil være
meget udsatte for bevægelse. 3D dosimetrene kan udlæses og derefter visuelt vise, hvordan dosisfordelingen bliver i et rumligt domæne. Desuden er 3D dosimetrene deformerbare, så man kan simulere f.eks. deformationen af en lunge eller prostata. Dette er et led og et værktøj i forhold til kvalitetssikring af de behandlinger som skal gives ved den nye proton klinik. 3D dosimetrene er stadigvæk forskningsmæssigt plan, men målet er at de skal kunne blive implementeret klinisk for at gavne patienterne.

Læs Abrahams statusrapport for projektet fra november 2020 HER. 

  • Simon Heebøl Vindbæk

    Postdoc