Senfølger efter behandling af hjernetumorer

Ph.d. studerende Lene Haldbo-Classen, Aarhus Universitetshospital.

Formål

Det overordnede formål med undersøgelsen er at udvikle metoder til undersøgelse af kognitiv funktion på patienter med hjernetumorer, der har fået strålebehandling mod hjernen. Dette gøres ved at etablere et neurokognitivt testbatteri, som er en samling af forskellige neurokognitive test, der undersøger forskellige ”mentale” funktioner i hjernen. Desuden undersøges indflydelsen af en række prædikative faktorer for udviklingen af ​​neurokognitiv dysfunktion. Et andet formål med undersøgelsen er at generere parametre for strålefølsomhed og -volumen for bestemte områder i hjernen og hele hjernen, for at undersøge ved hvilke stråle doser og volumen, der sker ændringer i patienternes neurokognitive funktion. Disse parametre skal anvendes til udvikling af en model, som skal anvendes til at selektere de patienter, der vil have gavn af proton terapi fremfor foton terapi.

 

Der er to undersøgelser i dette phd projekt:

 

  1. Tværsnitsundersøgelse af neurokognitiv funktion hos patienter, der tidligere har fået behandling for en hjernetumor. Der vil blive inkluderet 110 patienter fra Aarhus Universitetshospital, hvor 81 patienter tidligere har modtaget strålebehandling mod hjernen i perioden 2006-2016 og 29 patienterne der tidligere er blevet opereret i perioden 2006-2016 for deres hjernetumor. Den ikke-strålebehandlede gruppe fungerer som en kontrolgruppe. Forsøgsdeltagerne vil blive testet med det samme neurokognitive test-batteri og spørgeskema.

 

  1. Prospektiv undersøgelse, der vil rekruttere patienter med hjernetumorer fra de fire Neuro Onkologiske Centre i Danmark. Patienterne vil blive testet og besvare spørgeskemaet før opstart af strålebehandling, 6 og 12 måneder efter. Det er de samme test og spørgeskemaer som i tværsnitsundersøgelsen. Antallet af patienter i forsøg B forventes at være 78, men en endelig styrkeberegning vil blive foretaget efter afslutning af forsøg A, hvor man vil få kendskab til incidensen af kognitive forstyrrelser efter strålebehandlingen.

 

Ved at undersøge neurokognitiv funktion hos pateinter med hjernetumorer, håber vi på at kunne klarlægge graden af neurokognitiv dysfunktion efter strålebehandling. Det forventes, at der etableres et validt neurokognitivt testbatteri, som kan blive implementeret til rutinemæssig neurokognitiv testning af alle danske patienter med visse typer af hjernetumorer. Dette vil give værdifulde oplysninger om strålebehandlingens virkninger på neurokognitive funktioner og afdække hvilke domæner der primært påvirkes. Undersøgelserne vil tillige kunne vurdere indflydelsen af en række prædikative faktorer for udviklingen af neurokognitiv dysfunktion. Endvidere vil undersøgelsen give oplysninger om stråle tolerance til hjernen i form af forskellige parametre bl.a. dosis-volumen parametre. Disse parametre skal bruges til udvikling af en NTCP-model. Det forventes at anvendelse af proton terapi i fremtiden vil mindske graden af neurokognitiv dysfunktion hos patienter med hjernetumorer, men der mangler redskaber til at selektere hvilke patienter der vil have gavn af proton terapi fremfor foton terapi.

  • Lene Haldbo-Classen

    M.D. and Ph.D student