Dennis Tideman Arp

Hospitalsfysiker, ph.d. studerende Dept. of medical physics, dept. of Oncology, Aalborg University Hospital deta@rn.dk
Forskningsområde

DK: Primære forskningsområder: optimering af strålebehandling ved brug af MR scanninger, herunder funktionelle scanninger, adaptive behandlingsstrategier og bevægelsesanalyse.

Læs om Dennis' ph.d. projekt.

UK: Primary research areas: optimizing radiation therapy using MRI scans, including functional scans, adaptive treatment strategies and motion analysis.

Read more about Dennis' PhD project.

Arbejdsgrupper