Strålebehandling af kræft i næse og bihuler

Ph.d. studerende Maja Bendtsen Sharma, Aarhus Universitetshospital

Problemet

Kræft i næse og bihuler omfatter tumorer der er opstået i næsehulen eller bihulerne. De behandles oftest med helbredende stråleterapi i kombination med kirurgi. Behandlingen vanskeliggøres af vigtige strukturer der er lokaliseret tæt ved tumorerne, herunder øjne og synsbaner, hjerne, hypofyse og næse. Bestråling af disse strukturer kan forårsage permanenter senfølger, der kan påvirke livskvaliteten i betydelig grad. Proton terapi har anderledes fysiske egenskaber, der kan føre til at det raske normalvæv spares og senfølgerne derfor potentielt kan reduceres.

Formål

At undersøge forskellige aspekter ved stråleterapi af næse-bihulekræft, der gør at vi fremover bedre kan tilrettelægge behandlingen og kan behandle de patienter der har gavn af det med protoner.

Forskningsplan

Studie 1: Recidivmønstre efter strålebehandling for næse-bihulekræft

Formålet er at undersøge om der er et mønster for hvilke patienter der får tilbagefald af sygdommen med analyse af prioriteringer og strategi ved planlægningen af behandlingen. Tidligere stråleplaner og recidiv scanninger fra patienter i hele landet analyseres.

Studie 2: Senfølger efter strålebehandling for næse-bihulekræft

Formålet er at undersøge hvilke senfølger patienter som er behandlet med den nuværende teknik bærer rundt, og hvilken effekt det har på deres livskvalitet. Inkluderede patienter får tilbudt øjenundersøgelse, blodprøver, screening af livskvaliteten, neurokognitive tests og lugteundersøgelse.

Studie 3: Ændringer i væskemængde i kæbehulen og betydningen af dette på stråleterapi

At undersøge betydningen af ændringer i væskemængden i kæbehulen ved behandling både med røntgenstråler og protonstråler. Daglige kontrolscanninger fra tidligere strålebehandlingsforløb analyseres mhp. variationen af væske i bihulen, og der laves både nye foton og protonplaner.

Studie 4: Senfølger efter behandling for næse-bihule kræft

Som studie 2, men nationalt og prospektivt. I dette studie inkluderes også patienter der er opereret for næse-bihule kræft, og senfølger efter kirurgi evalueres på lige fod som senfølger for stråleterapi.

Pespektiv

Resultaterne af dette studie vil være grundstenen i en selektionsstrategi af patienter med næse-bihulekræft til protoner. Udover dette vil det øge fokus på senfølger efter behandlingen, således at der i opfølgningstiden vil være mulighed for at klinikerne genkender disse tilstande og initierer den relevante behandling.

 

  • Maja Bendtsen Sharma

    Physician and PhD student